Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Hội Thánh Giám Lý Garden Grove – Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật 7/3/2021

Hội Thánh Giám Lý Garden Grove – Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật 7/3/2021

Chương Trình Thờ Phượng – Chúa Nhật Thứ Ba Của Mùa Vọng
Garden Grove United Methodist Church – California 
Mục sư Đặng Ngọc Báu – Chúa Nhật 7/3/2021 

Chương Trình:

 1. Thánh Ca Mở Đầu: “Behold the Lamb of God”  – Sáng tác: G. F. Handel; Trình bày: Ca đoàn Garden Grove UMC;   Nhạc trưởng: Bill Shelly;  Organist: Norberto Guinaldo.
 2. Cầu Nguyện Khai Mạc: Mục sư Đặng Ngọc Báu
 3. Thánh Ca : “God Adoring” – Sáng tác: Katherine K. Davis; Trình bày: Ca đoàn Garden Grove UMC;   Nhạc trưởng: Bill Shelly;  Organist: Norberto Guinaldo.
 4. Thông báo & Cầu nguyện: Cynthia Brown.
 5. Biệt Thánh Ca: “You Raise Me Up” – Sáng tác: Roger Emerson. Trình bày: Cynthia Brown, Pamela Hall, Sally Hickman, Jonni Lorenz, Mark Schneider, Susan Semotan. Pianist Jennifer King.
 6. Đọc Kinh Thánh: John 2:13-22. – Cynthia Brown. 
 7. Bài giảng:  “Lead with Jesus”  – Mục sư Phụ Tá: Toné Tosi.
 8. Thánh Ca: Thi Thiên 100 –  Sáng tác R. Vaughan Williams. Trình bày: Ca Đoàn GGUMC
 9. Tiệc Thánh:  Mục sư Đặng Ngọc Báu
 10. Biệt Thánh Ca: “The Lord’s Prayer” – Trình bày: Jessica Cousins
 11. Dâng Hiến
 12. Thánh Ca Tất Lễ: Tôn Vinh Chân Thần
 13. Chúc Phước: Mục sư Đặng Ngọc Báu

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top