Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngài Gánh Đau Thương Của Chúng Ta – Surely, He Hath Borne Our Griefs

Thánh Ca: Ngài Gánh Đau Thương Của Chúng Ta – Surely, He Hath Borne Our Griefs

Tựa đề: Ngài Gánh Đau Thương Của Chúng Ta
Nguyên tác: Surely, He Hath Borne Our Griefs
Lời: Kinh Thánh Ê-sai 53:4-5
Nhạc: George F. Handel (1685-1759)
Trích: Trường Ca Messiah (1741)
Trình bày: Royal Choral Society

Lời Ca:

Lời của bài thánh ca được trích từ các câu Kinh Thánh Isaiah 53: 4-5 trong bản dịch Kinh Thánh Anh ngữ King James (1611).

“Surely He hath borne our griefs, and carried our sorrows! He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities; the Chastisement of our peace was upon Him.” (Isaiah 53: 4-5)

King James Version (1611)

Nội dung:

“Thật vậy, Ngài đã cưu mang những đau đớn của chúng ta và gánh chịu những sầu đau của chúng ta!  Ngài đã bị thương tích vì những vi phạm của chúng ta, Ngài bị đánh bầm giập vì những tội lỗi của chúng ta; nhờ hình phạt Ngài gánh chịu, chúng ta được bình an.” (Ê-sai 53:4b-5a)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top