Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Hallelujah – Andre Rieu & Harlem Gospel Choir

Hallelujah – Andre Rieu & Harlem Gospel Choir

Tựa đề: Hallelujah
Tác giả: George F. Handel
Kinh Thánh:  Khải Huyền 19:6 và 11:15
Trình bày: Andre Rieu & Harlem Gospel Choir
Địa điểm: Radio City Music Hall, New York – 2004

Andre Rieu: “Tôi chưa bao giờ thấy tác phẩm âm nhạc nào đem lại niềm vui đồng thời cũng mang lại nhiều hy vọng như vậy.”

Lời Việt:

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

Ngợi Thượng Đế Chúa hoàn vũ – Đấng rất oai quyền!
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Ngợi Thượng Đế Chúa hoàn vũ – Đấng rất oai quyền!
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Ngợi Thượng Đế Chúa hoàn vũ – Đấng rất oai quyền!
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Ngợi Thượng Đế Chúa hoàn vũ – Đấng rất oai quyền!
(Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah)
Hallelujah

Thế giới mai đây thuộc Ngài;
Sẽ thuộc Ngài
Thế giới mai đây thuộc Chúa,
Là Chúa các vua
Vua trên muôn chúa

Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng
Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng
Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng
Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng

Vua muôn vua! Còn muôn đời!  Còn muôn đời! Hallelujah hallelujah
Vua trên muôn vua! Còn muôn đời!  Còn muôn đời! Hallelujah hallelujah
Chúa các chúa! Còn muôn đời!  Còn muôn đời! Hallelujah hallelujah
Trên hết các chúa! Còn muôn đời!  Còn muôn đời! Hallelujah hallelujah
Vua muôn vua! Còn muôn đời!  Còn muôn đời! Hallelujah hallelujah
Vua của các chúa.
Vua muôn Chúa, Chúa trên các vua

Ngài sẽ cai trị
Ngài sẽ cai trị
Ngài sẽ cai trị
Ngài trị vì
Triều chính Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng.

Vua muôn vua! Còn muôn đời!  Còn muôn đời!
Vua trên muôn vua!  Hallelujah hallelujah
Triều chính Ngài vững bền đến muôn năm vô chung.

Vua muôn chúa, Vua trên muôn chúa
Vua muôn chúa, Vua trên muôn chúa
Triều vua Christ hằng bền vững đến muôn muôn đời.

Còn muôn đời! Còn muôn đời! Còn muôn đời! Còn muôn đời!
(Vua muôn vua – Vua trên muôn vua)

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah

Lời Anh:

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

For the Lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
For the Lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
For the Lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
(For the Lord God omnipotent reigneth)
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

For the Lord God omnipotent reigneth
(Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah)
Hallelujah

The kingdom of this world;
is become
the kingdom of our Lord,
and of His Christ
and of His Christ

And He shall reign for ever and ever
And He shall reign forever and ever
And He shall reign forever and ever
And He shall reign forever and ever

King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and Lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah
King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and Lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah
King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and Lord of lords
King of kings and Lord of lords

And He shall reign
And He shall reign
And He shall reign
He shall reign
And He shall reign forever and ever

King of kings forever and ever
and Lord of lords hallelujah hallelujah
And He shall reign forever and ever

King of kings and Lord of lords
King of kings and Lord of lords
And He shall reign forever and ever

Forever and ever and ever and ever
(King of kings and Lord of lords)

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top