Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Đức: Đức Chúa Trời Là Vầng Đá Và Là Đồn Lũy Của Tôi

Thánh Ca Đức: Đức Chúa Trời Là Vầng Đá Và Là Đồn Lũy Của Tôi

Tựa đề: Đức Chúa Trời Là Vầng Đá Và Là Đồn Lũy Của Tôi
Nguyên tác: Gott, mein Fels und meine Burg
Lời: Thi Thiên 18
Trình bày: Gia Đình Albrecht – Willi và Helene Albrecht, Timo và Vera Albrecht, Adrian Albrecht, Jonathan và Lea Albrecht, Laurenz Albrecht, Judith Albrecht

Video: Violin Heart

Thi Thiên 18:1-6 

1. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là năng lực của con. Con yêu mến Ngài!
2. Đức Giê-hô-va là vầng đá của con, là đồn lũy của con, là Đấng giải cứu con. 
Đức Chúa Trời là vầng đá của con! Con sẽ nương náu nơi Ngài.
Ngài cũng là cái khiên của con, là tiếng kèn cứu rỗi của con, và là nơi bảo vệ vững vàng cho con.

3. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen!
Con kêu cầu Ngài, và sẽ được giải cứu khỏi những kẻ thù của con.
4. Các dây của sự chết đã vây phủ con,
Những dòng nước của sự hủy diệt làm kinh hãi con.
5. Các dây của Âm Phủ vây quanh con, lưới của tử thần đối diện với con.
6. Trong cơn gian truân, con cầu khẩn Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Đức Chúa Trời của con. 
Tại đền của Ngài, Ngài nghe tiếng của con, tiếng kêu cầu của con đã thấu đến tai của Ngài.

Bản Dịch Việt Ngữ

Gott, mein Fels und meine Burg

1. Gott, mein Fels und meine Burg
nur auf Dich ich ewig hoffe!
Gott, meine sichre Zuversicht,
mein Zufluchtsort
und mein Retter.

Refrain:
Aus der Tiefe meiner Not,
da rief ich Dich: “Mein Vater, o erhöre mich!”
Und Er hörte mich, Er hörte mich,
aus dem Himmel hörte Er
all mein Flehn.

Ich liebe Dich Herr,
mein Gott,
mein starker Hort,
mein Fels,
meine Burg
und mein sichrer Zufluchtsort.

Ich liebe Dich Herr,
mein Gott,
mein starker Hort,
mein Fels,
meine Burg
und mein sichrer Zufluchtsort.

2. Deine starke Retterhand
zog mich aus dem tiefen Abgrund.
Herr, Du erleuchtest meine Nacht,
entzündest mir meine Leuchte.

3. Ich will preisen Dich, mein Gott,
Deinem Namen will ich singen!
Du bist mein Retter in der Not,
mein Heil bist Du, mein Erlöser!

Đức Chúa Trời Là Vầng Đá Và Là Đồn Lũy Của Tôi

1. Đức Chúa Trời là vầng đá và đồn lũy của con
Chỉ trong Ngài con có niềm hy vọng vĩnh cửu.
Đức Chúa Trời ôi!  Con tin cậy nơi Ngài
Ngài là nơi nương tựa của con
và là Đấng Giải Cứu con.

Điệp Khúc:
Từ nơi sâu thẳm trong nỗi đau của con
Con thưa với Ngài: “Cha ôi! xin lắng nghe con.”
Và Ngài đã nghe thấy con, đã nghe thấy con!
Từ trên trời, Ngài nghe thấy
tất cả  những lời cầu xin của con.

Chúa ôi! Con yêu Ngài:
Đức Chúa Trời của con,
Nơi nương tựa kiên cố của con,
Vầng đá của của con,
Đồn lũy của con,
Và nơi trú ẩn an toàn cho con.

Chúa ôi! Con yêu Ngài:
Đức Chúa Trời của con,
Nơi nương tựa kiên cố của con,
Vầng đá của của con,
Đồn lũy của con,
Và nơi trú ẩn an toàn cho con.

2. Cánh tay giải cứu quyền năng của Ngài
Đã kéo tôi khỏi vực sâu thăm thẳm.
Chính Ngài đã chiếu soi trong đêm tối của tôi
Đã thắp sáng ngọn đèn của tôi.  

3. Con ca ngợi Ngài là Chúa của con.
Con muốn tôn ngợi danh của Ngài.
Ngài là Đấng Cứu Tinh mà con đang cần
Ngài là sự cứu rỗi của con, và là sự cứu chuộc của con.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top