Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Gia Đình Những Người Lãnh Đạo Cơ Đốc: Chương 3

Gia Đình Những Người Lãnh Đạo Cơ Đốc: Chương 3

Gia Đình Lãnh Đạo Cơ Đốc: Chương 3

Gia Đình Những Người Lãnh Đạo Cơ Đốc (The Christian Leaders Home) là một tài liệu do Burham Ministries International phổ biến, được trình bày bởi Mục sư Tiến sĩ David Burham.

Tiến sĩ David Burham là một mục sư có nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị những hội thánh lớn và giảng dạy trên đài phát thanh. Ông từng là thành viên trong Hội Đồng Quản Trị của Billy Graham Evangelistic Association, và là Giám Học của Billy Graham Schools of Evangelism.

Từ kinh nghiệm bản thân, Mục sư Burham trình bày những đặc điểm trong gia đình của một người lãnh đạo Hội Thánh phải có.  Tài liệu này không chỉ dành riêng cho gia đình các mục sư, nhưng cho gia đình mọi người tin Chúa, bởi vì mỗi gia đình đều có thể là trường huấn luyện đào tạo những nhà lãnh đạo tin kính Chúa cho tương lai.

Loạt bài Gia Đình Những Người Lãnh Đạo Cơ Đốc gồm bốn chương.  Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc.

 

Chương 3 – Phần 1

Chương 3 – Phần 2

Chương 3 – Phần 3

Chương 3 – Phần 4

Chương 3 – Phần 5

Chương 3 – Phần 6

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top