Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Gầy Guộc Tâm Linh

Gầy Guộc Tâm Linh

Bảy con bò xấu dạng gầy guộc nuốt bảy con bò mập tốt (Sáng-thế Ký 41:4)

Giấc mộng của Pha-ra-ôn thường cũng là kinh nghiệm làm tôi thức tỉnh. Những ngày lười biếng của tôi đã phá hủy tất cả những gì tôi đã thực hiện được vào những lúc hăng say, cần mẫn. Những giai đoạn nguội lạnh của tôi đã làm đông đặc mọi ánh vinh quang tốt đẹp của thời kỳ tôi hăng hái sốt sắng. Những lần tôi sống theo thế gian đã kéo lui những tiến bộ của tôi trong sinh hoạt thuộc linh.

Tôi phải coi chừng  tình trạng gầy guộc trong sự cầu nguyện, trong sự ngợi khen, trong việc thực hiện những bổn phận, cũng như trong việc dựa vào những kinh nghiệm, bởi vì những điều đó sẽ ăn nuốt hết chất béo bổ của sự yên ủi và bình an nơi tôi. Nếu tôi chỉ bỏ qua sự cầu nguyện trong một thời gian ngắn, tôi sẽ bị mất hết những điều thuộc linh tôi từng thu nhập được. Nếu tôi không nhận những tiếp liệu mới mẻ từ thiên đàng, chẳng bao lâu số ngũ cốc trong vựa cũ của tôi sẽ tiêu hao và nạn đói sẽ hoành hành trong tâm hồn tôi. Khi những mối mọt của thái độ hững hờ, những sâu bọ của sự ham mê thế gian, những con đuông của sự tự dung dưỡng làm cho lòng tôi trống vắng, linh hồn tôi mỏi mòn, thì mọi kết quả và sự tăng trưởng trong ân điển thuở trước đều không đem lại ích lợi gì cho tôi.

Do đó, tôi phải lo sao cho mình khỏi gặp những ngày gầy guộc vì tánh xác thịt và những giờ phút vô bổ! Nếu ngày nào tôi cũng tiến về mục tiêu mình mong muốn thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới đích; nhưng sự sa ngã đã khiến tôi vẫn còn xa giải thưởng mà tôi đã được gọi đến; cướp mất những bước tiến mà tôi đã vất vả tạo dựng.

Phương pháp duy nhất để trọn đời tôi giống như những con bò mập tốt là phải nuôi chúng bằng một đồng cỏ thích hợp. Tôi phải dùng đời sống mình tương giao với Chúa, phục vụ Ngài, gần gũi Ngài, kính sợ Ngài và bước đi trong đường lối của Ngài. Tại sao mỗi năm chúng ta lại không trở nên giàu thêm về tình thương, về sự hữu ích và sự vui vẻ? Tôi cần đến gần các ngọn núi trên trời hơn, kinh nghiệm với Chúa nhiều hơn và trở nên càng giống Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin khiến những lời nguyền rủa về tình trạng gầy guộc tâm linh xa khỏi con. Xin đừng để con phải thốt lên: “Hỡi tình trạng gầy guộc của ta, khốn nạn cho mầy!” Nhưng xin cho con được nuôi nấng đầy đủ trong nhà Ngài để con có thể ca ngợi danh Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top