Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:6-10

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:6-10

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 6:6-10

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có một thành ngữ xưa nói rằng: “Gieo một suy nghĩ, gặt một hành động. Gieo một hành động, gặt một thói quen.  Gieo một thói quen, gặt một cá tính.  Gieo một cá tính, gặt một số phận.”  Bạn nghĩ gì về câu nói này?  Bạn có thực tập và gặt hái được những kết quả tương tự hay không? Kết quả tốt hay xấu?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Trong phần cuối của Thư Ga-la-ti, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến một nguyên tắc quan trọng ảnh hưởng đến kết quả trên đời sống của người tin Chúa trong cả lĩnh vực thể chất, tinh thần, và tâm linh.  Nguyên tắc đó là gì (6:7c)? Xin cho biết vài điểm căn bản của nguyên tắc này mà Kinh Thánh đã nói đến , về thời gian (Sáng Thế Ký 8:22), địa điểm (Giê-rê-mi 4:3; Ê-sai 32:20), số lượng (II Cô-rinh-tô 9:6), và chất lượng (6:7c)?
 2. Trong công tác giảng đạo, Sứ đồ Phao-lô cho biết người đi gieo xứng đáng nhận được điều gì (6:6)?  Nhận từ đâu (6:6a)? Đức Chúa Jesus nói gì về điều này (Lu-ca 10:7)? Sứ đồ Phao-lô giải thích như thế nào về nguyên tắc này (I Cô-rinh-tô 9:11, 9:14)?
 3. Trong nếp sống thuộc linh, nguyên tắc này sẽ đem đến điều gì (6:8)?  Những người tự lừa dối mình (6:7a) đi gieo trong xác thịt (6:8a) sẽ nhận được điều gì (6:8b; I Cô-rinh-tô 6:9-10; Phi-líp 3:18-19)?  Tại sao (6:7b; Gióp 13:9-10)? Gieo trong Thánh Linh là làm gì (6:8c, 5:16, 5:25; Rô-ma 8:6; Cô-lô-se 3:1-2)? Những người gieo trong Đức Thánh Linh sẽ nhận được điều gì (6:8d, 5:22-23; I Cô-rinh-tô 15:42-44; II Cô-rinh-tô 9:10-11; Rô-ma 8:11; Gia-cơ 3:18; Phi-líp 3:20-21)?
 4. Trong nếp sống xã hội, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa đừng nản lòng về điều gì (6:9a)? Tại sao (6:9b; Gia-cơ 5:7)?  Có được một ý thức đúng đắn sẽ khích lệ chúng ta làm gì trong hiện tại (6:10a; Châm Ngôn 3:17)? Làm cho ai (6:10b)?  Đức Chúa Jesus nói gì về điều này (Ma-thi-ơ 25:34-40)?  
 5. Kinh Thánh khuyến khích người tin Chúa nên làm gì với nguyên tắc được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này (Ô-sê 10:12; Truyền-đạo 11:6)? Bên cạnh đó Kinh Thánh đưa ra lời cảnh cáo nào (Ô-sê 8:7; Gióp 4:8)?  Nếu bạn chưa bao giờ làm nghề nông, bạn nghĩ công việc này là dể hay khó, sướng hay khổ (Thi-thiên 126:5a)? Tuy nhiên Chúa đã hứa điều gì (Thi-thiên 126:5b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. “Gieo gì gặt nấy” (6:8) – Bạn đã gieo những gì? Gieo trong xác thịt hay trong Thánh Linh?  Bạn đã gặt được những gì? Bạn vui hay buồn về những thành quả của bạn?   
 2. “Gieo nhiều gặt nhiều, gieo ít gặt ít” (II Cô-rinh-tô 9:6) – Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời giờ cho đời sống vật chất, bao nhiêu thời giờ  cho đời sống tinh thần, và bao nhiêu thời giờ cho đời sống tâm linh?  Tình trạng tâm linh của bạn hiện giờ ra sao? Nguyên tắc “gieo nhiều gặt nhiều, gieo ít gặt ít” nhắc bạn như thế nào trong trách nhiệm chăm sóc đời sống thuộc linh của chính mình và của những người thân yêu trong gia đình của mình?   
 3. Những người làm nông hiểu rõ một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến kết quả của công việc gieo và gặt, đó là thời điểm gieo.  Bạn có bao giờ bỏ lỡ những cơ hội mà Chúa đưa đến cho bạn, hay cho Hội Thánh của bạn, để làm ích lợi cho công việc của Ngài hay không? Bạn đã bỏ lỡ bao nhiêu lần?  Bạn cần làm gì để không bỏ lỡ cơ hội lần nữa khi nó đến trong tương lai?
 4. Bạn nghĩ gì nếu một người gieo rất nhiều trong lĩnh vực thuộc linh, nhưng lại không nhận được gì từ nơi người đó gieo (6:6)?  Bạn nghĩ gì nếu một người đã gặt được thật nhiều, nhưng lại không chịu tiếp tục gieo?  Bạn nghĩ gì nếu những người thủ kho gây khó khăn cho người gieo giống? Thật ra ai thực sự là người cung cấp hạt giống cho những người gieo giống (II Cô-rinh-tô 9:10)?  Mỗi người trong Hội Thánh cần làm gì để đem lại những kết quả thật tốt cho vụ mùa của Chúa?
 5. Nếu bạn đang có đủ hay đang dư dật trong vật chất, bạn có thể làm gì (6:9)? Đặc biệt cho những ai (6:9-10; Ma-thi-ơ 25:34-40)?  Làm thế nào bạn có thể thực hiện được điều đó?
 6. Sứ đồ Phao-lô cho biết kết quả đến từ việc gieo gặt.  Bạn cần gieo gì để có những bông trái yêu thương, vui mừng, bình an, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ (5:23-24)? 

Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:6-10 

Gieo và gặt 

 1. Người nào được dạy đạo hãy chia sẻ mọi điều tốt đẹp với người đã dạy mình. 7. Đừng tự lừa dối; đừng đùa cợt với Đức Chúa Trời; bởi vì ai gieo gì, sẽ gặt nấy. 8. Người gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hủy hoại; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. 9. Chúng ta đừng nản lòng khi làm việc thiện, bởi vì nếu chúng ta không nản lòng, đến thời điểm chúng ta sẽ gặt. 10. Vì vậy, đang lúc có thời cơ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho các thành viên trong gia đình đức tin. 

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top