Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:11-18

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:11-18


Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 6:11-18

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn thích người có vẻ đẹp bên ngoài hay có vẻ đẹp trong tâm hồn?  Tại sao bạn thích như vậy?  Xin cho biết những ưu và khuyết điểm của cách chọn lựa như vậy? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô muốn những người đọc bức thư nhìn thấy điều gì (6:11)? Khi một người viết với những dòng chữ thật lớn, người đó muốn gì nơi người đọc?  Trong trường hợp nầy, Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh những điều gì?
 2. Những người theo khuynh hướng Do Thái giáo đã ép các tín hữu tại Ga-la-ti chịu cắt bì (Công Vụ 15:1) bởi vì họ muốn điều gì (6:12a)?  Thực ra có phải vì họ muốn tuân giữ luật pháp hay không (6:13a)? Nhưng động lực thực sự của họ là gì (6:12c, 6:13b)?  Trong khi những người theo Do Thái giáo chú trọng về hình thức lễ nghi bề ngoài (6:15a; 6:12a; Ma-thi-ơ 23:25-30), Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh với các tín hữu tại Ga-la-ti điều gì mới thực sự là quan trọng (6:15b)? Điều đó diễn ra từ đâu (6:15b; Rô-ma 2:28-29)? Và được thể hiện qua những điều gì (5:6; I Cô-rinh-tô 7:19)?
 3. Trong khi những người theo Do Thái giáo hãnh diện về việc họ thuyết phục được một số tín hữu tại Ga-la-ti chịu cắt bì (6:13b) thì Sứ đồ Phao-lô hãnh diện về điều gì (6:14a; I Cô-rinh-tô 2:2)? Ông xem thường điều gì (6:14b)? Kinh Thánh cho biết nghi thức tôn giáo hay là đức tin nơi Đức Chúa Jesus đem đến sự cứu rỗi cho con người (3:11; Giăng 3:16; Ê-phê-sô 2:8)?  Như vậy thái độ của Sứ đồ Phao-lô trong câu 6:14 có đúng hay không? Tại sao (6:15; II Cô-rinh-tô 5:17; Ê-phê-sô 2:15; Cô-lô-se 3:10)? Thái độ đó đưa đến tình trạng nào (6:17a)? Tại sao điều đó có thể xảy ra (6:17b; 2:20)? Và bây giờ Sứ đồ Phao-lô thuộc về ai (Ê-sai 44:5; Ê-xê-chi-ên 9:4; II Cô-rinh-tô 4:10; Khải Huyền 13:16)?
 4. Trong câu 6:16 Sứ đồ Phao-lô cầu chúc cho ai (6:16b)? Ông chúc cho họ những điều gì (6:16a)? Trong câu 6:18 Sứ đồ Phao-lô cầu chúc cho ai (6:18a) và chúc cho họ điều gì (6:18b)? Xin so sánh phước hạnh trong phần mở đầu của bức thư (1:3, 1:6) với phước hạnh trong phần kết của bức thư (6:18) và cho biết lời cầu chúc như vậy hàm ý điều gì?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong quan niệm phổ thông, nhiều người coi trọng hình thức bên ngoài.  Trong niềm tin của một số tôn giáo, như Do Thái giáo, họ coi trọng nghi lễ và hình thức (Ma-thi-ơ 23:25-30; Công Vụ 15:1). Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô lưu ý với những người tin Chúa rằng điều quan trọng có phải là hình thức bên ngoài hoặc nghi lễ hay không (6:15)?  Kinh Thánh nói gì về điều này (I Sa-mu-ên 16:17)? Đức Chúa Jesus nhấn mạnh điều gì (Giăng 4:23)?  Chúa muốn gì nơi người tin Chúa – Sự thay đổi bên ngoài hay sự tái tạo từ bên trong (II Cô-rinh-tô 5:17; Ê-phê-sô 2:15; Cô-lô-se 3:10)?
 2. Trong phần kết của Thư Ga-la-li, Sứ đồ Phao-lô cũng ôn lại một vấn đề rất quan trọng đã được giải thích trong Thư Ga-la-li, đó là nhờ vào việc làm của con người hay là  nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được cứu (1:3-4, 3:11, 6:14; Ê-phê-sô 2:8)?  Hiện nay, một vài hệ phái Cơ-đốc giáo cũng nhấn mạnh đến việc người tin Chúa phải gìn giữ một số lễ nghi để được cứu. Phân đoạn Kinh Thánh này giúp bạn có câu trả lời như thế nào cho những đòi hỏi đó? 

Kinh Thánh:  Ga-la-ti 6:11-18

 Những lời nhắc nhở cuối thư 

 1. Hãy xem, những dòng chữ rất lớn mà chính tay tôi đã viết cho anh em.
 1. Rất nhiều người muốn có được sự tốt đẹp theo phương diện xác thịt, những người nầy đã ép buộc anh em chịu cắt bì, để họ khỏi bị bách hại vì thập tự giá của Đấng Christ. 13. Ngay cả những người đã chịu cắt bì đó cũng không tuân giữ luật pháp, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì để họ hãnh diện về xác thịt của anh em. 14. Còn với tôi, tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ; qua đó thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. 15. Bởi vì điều quan trọng không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là một tạo vật mới. 16. Cầu xin sự bình an và sự thương xót ban cho những ai bước đi theo nguyên tắc nầy, và trên dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa!
 1. Từ nay về sau, không ai gây phiền hà cho tôi, bởi vì tôi đang mang những dấu ấn của Đức Chúa Jesus trên thân thể của tôi.
 1. Thưa anh em, nguyện ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh em! A-men.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top