Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:1-5

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 6:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn làm một điều gì đó khiến gia đình bạn được hãnh diện hay không? Ngược lại, có bao giờ bạn làm một điều gì đó khiến gia đình bạn bị tổn thương hay không?  Tương tự, có bao giờ bạn làm một điều gì đó khiến Hội Thánh được gây dựng hay không?   Ngược lại, có bao giờ bạn làm một điều gì đó khiến Hội Thánh bị thương tổn hay không? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin cho biết vài điều mà một người được Đức Thánh Linh hướng dẫn không làm trong mối quan hệ với người khác (5:26)?  Điểm nguy hại của thái độ đầu tiên là gì (5:26a; Thi Thiên 5:5; Châm Ngôn 27:1)? Mối nguy hại của thái độ thứ hai là gì (5:26b; Ma-thi-ơ 25:40; Thi-thiên 78:41; Ê-sai 3:8)? Kinh Thánh nói gì về điều thứ ba (5:26c; Châm Ngôn 3:31, 23:17; Mác 7:21-23; Rô-ma 1:29)? Điều đó vốn thuộc về ai (5:21; Tít 3:3)? Sứ đồ Phao-lô nói gì về điều không nên làm thứ tư (6:3; I Cô-rinh-tô 3:18; II Cô-rinh-tô12:11)?
  2. Xin cho biết điều đầu tiên mà một người được Đức Thánh Linh hướng dẫn nên đối xử với người khác là gì (6:2a; Rô-ma 15:1)? Chúa đã làm gì cho chúng ta và Ngài hứa gì cho những người ở trong hoàn cảnh như vậy (Thi Thiên 55:22; Ma-thi-ơ 11:28; I Phi-e-rơ 5:7)? Nếu người được Đức Thánh Linh hướng dẫn thực hiện điều đó, thì người đó đã làm cho ai (Ma-thi-ơ 25:40)? Theo Sứ đồ Phao-lô, mục đích của hành động đó là gì (6:2b; Rô-ma 8:2; I Cô-rinh-tô 9:21; Gia-cơ 1:25, 2:12; Phi-e-rơ 3:2)? Một đặc điểm khác mà một người được Đức Thánh Linh hướng dẫn cần phải lưu tâm là gì (6:4a)? Để rồi người đó có thể làm gì (6:4b)? Tại sao (6:5)?
  3. Sứ đồ Phao-lô nêu một ví dụ trong cách mà người tin Chúa nên đối xử với nhau. Trường hợp đó là gì (6:1a)? Ai là người cần hành động (6:1b)? Người đó nên làm gì (6:1c)? Với thái độ nào (6:1d)?  Điều mà một người được Thánh Linh hướng dẫn cần chú ý là gì (6:1e)?  Tại sao (6:1f)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng người sống theo xác thịt thì tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng người được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh thì tìm lợi ích cho những người khác. Sứ đồ Phao-lô lưu ý rằng sau khi chúng ta được Chúa cứu, chúng ta được ban cho sự tự do thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, luật pháp, được ở trong Đức Chúa Jesus, và chúng ta trở thành những anh em của nhau; vì vậy chúng ta cần quan tâm để đem lại lợi ích cho nhau.  Trong kinh nghiệm của bạn, sự kiêu ngạo, khiêu khích, ganh tị (5:26), và tự cao (6:3) đem lại điều gì trong Hội Thánh?  Ngược lại, tinh thần quan tâm chia sẻ gánh nặng (6:2), sự mềm mại sửa đổi (6:1), và chuyên tâm lo công việc của mình (6:4-5) đem lại ích lợi nào cho Hội Thánh?
  2. Nếu chúng ta làm công việc của mình không xong (6:4), làm thế nào chúng ta có thể cưu mang gánh nặng cho những người khác (6:2)? Suy nghĩ đó nhắc nhở chúng ta trách nhiệm đầu tiên là gì (6:5)? Đức Chúa Jesus đã hứa gì cho chúng ta (Ma-thi-ơ 11:28; I Phi-e-rơ 5:7)?

Kinh Thánh:  Ga-la-ti 5:26- 6:5 

Mang gánh nặng cho nhau 

  1. Chúng ta không nên khoe khoang, khiêu khích nhau, và ganh tị lẫn nhau. 
  1. Thưa anh em! Nếu một người vô tình phạm lỗi, anh em là người thuộc linh, hãy dịu dàng sửa đổi người đó; chính anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. 2. Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. 3. Bởi vì nếu ai tưởng mình là gì, trong khi mình chẳng là gì cả, người đó chỉ tự lừa dối chính mình. 4. Tuy nhiên mỗi người hãy chứng minh bằng công việc của mình, và rồi người đó sẽ hãnh diện về mình, chứ không phải trong việc của người khác. 5. Mỗi người sẽ mang gánh nặng của riêng mình.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Giải thích sơ lược nội dung sách Ga-la-ti

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top