Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:13-15

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:13-15

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 5:13-15

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Ở Việt Nam có câu nói “Không có gì quý hơn độc lập và tự do”.  Tại sao tự do là quý giá? Bạn đang có tự do trong những lĩnh vực nào?  Bạn đang sử dụng quyền tự do của mình như thế nào?  Có bao giờ bạn hối tiếc vì đã dùng sự tự do của mình cách không thích đáng hay không?  Nếu có, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao bạn lại hối tiếc về hành động của mình? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô lưu ý người tin Chúa được kêu gọi đến điều gì (5:13a)?  Nhờ đâu mà người tin Chúa có được tình trạng này (5:1)? Ai là Đấng nên dẫn dắt chúng ta trong tình trạng đó (II Cô-rinh-tô 3:17)?
 2. Đặc điểm đầu tiên trong quyền tự do của người tin Chúa là gì (5:13a)? Sứ đồ Phi-e-rơ nói gì về điều nầy (I Phi-e-rơ 2:16)? Một số người đã sử dụng quyền tự do của họ như thế nào (II Phi-e-rơ 2:12-14; Giu-đe 1:8, 1:10, 1:12-13)? Sứ đồ Phao-lô cho biết những người chìu theo các dục vọng của xác thịt là những người đang ở trong tình trạng nào (Tít 3:3 – BD2011, BDM, BPT, BDVN)? Đức Chúa Jesus nói gì về tình trạng của những người đang sống như vậy (Giăng 8:34)?
 3. Đặc điểm thứ hai trong quyền tự do của người tin Chúa là gì (5:13b)?  Cách một người tin Chúa sử dụng quyền tự do của mình có thể ảnh hưởng đến ai (I Cô-rinh-tô 8:9-13)? Bản thân Sứ đồ Phao-lô đã dùng quyền tự do của ông như thế nào (I Cô-rinh-tô 9:19; Ê-phê-sô 6:19)? Vì sao người tin Chúa làm như vậy (5:13b-14)?
 4. Đặc điểm thứ ba trong quyền tự do của người tin Chúa là gì (5:14a)? Sứ đồ Phao-lô giải thích như thế nào về điều nầy (Rô-ma 13:8-10; Ga-la-ti 6:2)? Đức Chúa Jesus nói gì về điều nầy (Ma-thi-ơ 7:12, 22:39-40, 19:19; Giăng 13:34)? Động lực khiến người tin Chúa làm như vậy xuất phát từ đâu (5:13b-14; Lê-vi Ký 19:18)? Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô đã dùng một động từ rất mạnh trong câu 5:15a. Động từ đó là gì (5:15a)?  Loài nào có thể hành động như vậy (Châm Ngôn 23:32; Ma-thi-ơ 7:15)? Sứ đồ Phao-lô lưu ý các tín hữu điều gì khi mô tả những người tin Chúa lạm dụng sự tự do để sống như vậy (5:15a; II Phi-e-rơ 2:12; Giu-đe 1:10)? Kết quả sẽ đưa đến tình trạng nào (5:15b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Sự tự do được nhắc đến rất nhiều trong xã hội hiện nay.  Người ta hô hào, kêu gọi, đấu tranh để được tự do trong nhiều lĩnh vực. Kinh Thánh cho biết có một số quyền tự do là chính đáng, là tốt đẹp (Lê-vi Ký 25:10; Lu-ca 4:19).  Trong khi đó, cũng có nhiều người đã đòi hỏi tự do cho những dục vọng xác thịt và những điều không tốt.  Kinh Thánh nói gì về những điều này (II Phi-e-rơ 2:12-14; Giu-đe 1:8, 1:10, 1:12-13)? Thật ra những người hô hào cho những quyền tự do đó đang ở trong tình trạng nào (II Phi-e-rơ 2:19)?
 2. Trong ba đặc điểm của quyền tự do nêu trên, bạn đang thực hiện những đặc điểm nào?  Và ở mức độ nào?  Ai là Đấng có thể giúp bạn sống đúng với quyền tự do mà Chúa ban cho bạn (II Cô-rinh-tô 3:17)?

Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:13-15 

 1. Thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do, xin đừng dùng sự tự do đó làm cơ hội để sống theo xác thịt, nhưng hãy lấy tình yêu thương mà phục vụ nhau, 14. bởi vì cả luật pháp được tóm lại trong một lời nầy: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.” 15. Nhưng nếu anh em cứ cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, anh em có thể tiêu diệt lẫn nhau.
  Bản Dịch Việt Ngữ

  Thư Viện Tin Lành
  www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top