Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:1-12

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:1-12


Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 5:1-12

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Trong những năm vừa qua một số người đã chọn đến sống tại Nga và Trung Hoa, tuy nhiên những sự kiện xảy ra trong thời gian gần đây khiến họ hối tiếc. Có bao giờ bạn phải hối tiếc vì sự chọn lựa của bạn hay không?  Điều gì đã thuyết phục bạn thực hiện sự chọn lựa vào lúc đó? Có ai đã cảnh cáo bạn lúc bạn sắp thực hiện sự chọn lựa đó hay không? Điều gì khiến bạn giờ đây nhận ra rằng quyết định của bạn vào lúc đó là sai lầm?  

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sau khi đã phân tích hai ẩn dụ biểu tượng cho hai giao ước cũ và mới, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh với các tín hữu tại Ga-la-ti điều gì (5:1a, 2:4; Giăng 8:32, 8:36; II Cô-rinh-tô 3:17)? Ông khuyên họ nên làm gì (5:1b) và lưu ý họ điều gì (5:1c; Công Vụ 15:10)?
 2. Với những tín hữu tin rằng họ cần phải chịu cắt bì, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh với họ điều gì (5:2)?  Họ sẽ trở thành những người như thế nào (5:3a) và phải nhận trách nhiệm gì (5:3b)?  Điều này có thể thực hiện được không (2:16d; Rô-ma 2:12, 3:20, 3:23; Công Vụ 15:10)? Hệ quả nghiêm trọng nhất của cách chọn lựa này là gì (5:4; Hê-bơ-rơ 12:15)?
 3. Trong khi đó những người thật sự ở trong Chúa (5:6a) đặt căn bản niềm tin của mình vào điều gì (5:5b)? Họ nhờ cậy ai (5:5a) và hy vọng điều gì (5:5c)?  Kết quả của niềm tin đó là gì (5:6b)?
 4. Điều mà Sứ đồ Phao-lô ngạc nhiên nơi các tín hữu tại Ga-la-ti là gì (5:7, 1:6)? Điều đó không đến từ ai (5:8; Giăng 14:6)? Một trong những tác dụng của men là gì (5:9; I Cô-rinh-tô 5:6-7)? Men biểu tượng cho điều gì (I Cô-rinh-tô 5:8; Lu-ca 12:1)? Chúa đã từng cảnh cáo những người theo Chúa như thế nào (Ma-thi-ơ 16:6, 16:11)?
 5. Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lời tuyên cáo nào cho những người làm xáo trộn đức tin của người tin Chúa (5:10b)? Ông khuyên họ nên làm gì (5:12)? Giữa hai giải pháp là đón nhận sự cứu rỗi đến từ sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá, và việc tìm cách đạt được sự cứu rỗi nhờ tuân giữ luật pháp, trong đó có việc nhận phép cắt bì, Sứ đồ Phao-lô đã chọn lựa giải pháp nào (5:10a, 5:11)?  Điều đó đã đem đến những khó khăn nào cho cuộc đời hầu việc Chúa của ông (5:11)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô lưu ý về nếp sống của những người tin Chúa nhưng lại ở ngoài Đức Chúa Jesus. Xin cho biết một số đặc điểm của những người như vậy (5:1b-3)? Kết quả của những người chọn cách sống này là gì (5:4)? Như vậy theo Sứ đồ Phao-lô, một người đã tin Chúa có thể đánh mất ân điển cứu rỗi của Chúa hay không (5:4)?
 2. Trong khi đó những người tin Chúa và ở trong Đức Chúa Jesus là những người nào (5:1a)? Những người đó nhận được địa vì này nhờ vào điều gì (5:5a, 5:6b)? Và điều này đã ảnh hưởng như thế nào trong nếp sống của người đó (5:5b, 5:6c)?
 3. Các tín hữu tại Ga-la-ti rất sốt sắng và nhanh nhẹn trong bước đường theo Chúa nhưng họ đã bị tà giáo dẫn dụ (5:7). Điều này có thể xảy ra cho chúng ta ngày nay hay không?  Các tà giáo đang làm gì với những người sốt sắng và nhanh nhẹn trong Hội Thánh nhưng thiếu hiểu biết về sự dạy dỗ của Chúa?
 4. Chúng ta đang sống trong một thế giới có rất nhiều điều đang xảy ra và thường được khuyên nên chọn những điều tốt đẹp từ mọi phía. Người đời cho rằng việc chọn lựa điều tốt từ nhiều phía là thái độ sống khôn ngoan. Tuy nhiên trong niềm tin nơi Chúa, Kinh Thánh dạy rằng con người không thể đi hàng hai. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng người tin Chúa phải quyết định chọn lựa giữa phép cắt bì và Đấng Christ, giữa thân phận nô lệ và cuộc sống tự do, giữa luật pháp và ân điển, giữa nỗ lực của con người và quyền năng của Đức Chúa Trời.  Bạn chọn phía nào? 

Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:1-12 

 1. Ðấng Christ đã giải phóng cho chúng ta được tự do; vì vậy hãy đứng vững, và đừng để chính mình vướng vào ách nô lệ nữa.
 1. Xin hãy lưu ý! Tôi, là Phao-lô, nói với anh em rằng nếu anh em phải chịu cắt bì thì Ðấng Christ không ích lợi gì cho anh em. 3. Tôi xác quyết với mỗi người đã chịu cắt bì rằng người đó là kẻ mắc nợ, phải tuân giữ toàn bộ Luật Pháp. 4. Anh em nào muốn được xưng công chính bởi Luật Pháp thì đã lìa khỏi Đấng Christ, anh em đó đã đánh mất ân điển rồi. 5. Nhưng chúng ta, nhờ Thánh Linh, bởi đức tin, nôn nả trông đợi niềm hy vọng của sự công chính. 6. Trong Ðấng Christ Jesus, chịu cắt bì hay không chịu cắt bì không đem lại năng lực gì, nhưng chỉ có đức tin thể hiện qua tình yêu thương.
 1. Anh em đang chạy giỏi như vậy, ai đã ngăn trở anh em vâng phục chân lý? 8. Sự xúi giục đó không đến từ Đấng đã gọi anh em. 9. Một ít men làm dậy cả đống bột. 10. Trong Chúa, tôi tin rằng anh em sẽ không có suy nghĩ gì khác; nhưng người quấy rối anh em – bất kể là ai – sẽ chịu hình phạt. 11. Hơn nữa, thưa anh em, về phần tôi, nếu tôi vẫn còn rao giảng về việc cắt bì, thì tại sao tôi vẫn còn bị bắt bớ? Nếu như vậy, sự chống đối về thập tự giá đâu còn nữa. 12. Tôi ước gì những người gây rối cho anh em tự cắt bỏ thì hơn! 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top