Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:21-31

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:21-31

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 4:21-31

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi nói về những con người mang phẩm chất tiêu biểu của Việt Nam, người ta viết: “Những đứa con hào hùng của Việt Nam”.   Câu nói đó có hàm ý nước Việt Nam là một phụ nữ hay không?  Tuy nhiên câu nói đó nhấn mạnh rằng “những con người hào hùng” đó đã xuất phát từ đâu?  Đất nước Việt Nam có phẩm chất tốt đẹp nào?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô lưu ý những người muốn sống theo luật pháp, họ nên biết điều gì (4:21)?  Kinh Thánh cho biết Áp-ra-ham có bao nhiêu người vợ hay hầu thiếp, và bao nhiêu người con (Sáng Thế Ký 17:19, 16:15-16, 25:1-4)?  Trong khúc Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến bao nhiêu con trai của Áp-ra-ham (4:22a)? Người nữ nô lệ là ai và con trai của bà tên là gì (4:22b, Sáng Thế Ký 16:15-16)? Người nữ tự do là ai và con trai của bà tên là gì (4:22c, Sáng Thế Ký 21:1-3)?  Nguồn gốc của đứa con trai của người nữ nô lệ đến từ đâu (4:23a, Sáng Thế Ký 16:1-4)? Nguồn gốc của đứa con trai của người nữ tự do đến từ đâu (4:23b, Sáng Thế Ký 17:15-16)?
  2. Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng người nữ nô lệ và người nữ tự do biểu tượng cho những điều gì (4:24a)?  Giao ước đầu tiên, còn gọi là giao ước cũ, đã được thực hiện tại đâu (4:24b, 4:25a; Phục Truyền 33:2; Xuất 19:16-20:26), và đang được thực hiện tại đâu (4:25b)? Nội dung của giao ước này đưa đến tình trạng nào (4:24c, 4:25c)?  Ai là người biểu tượng cho giao ước này (4:24d, 4:25a)?  Ai là người biểu tượng cho giao ước thứ hai (4:26a, Sáng Thế Ký 17:15-16)?  Nơi mà giao ước thứ hai, còn gọi là giao ước mới, được thành tựu là tại đâu (4:26b; Hê-bơ-rơ 12:22-24; Khải Huyền 3:12, 21:2-3, 21:10-14)? Đức Chúa Trời đã hứa cho người nữ tự do điều gì (4:27; Ê-sai 54:1)?
  3. Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng chúng ta giống như ai (4:28a)? Là con của điều gì (4:28b, 4:23b; Sáng Thế Ký 17:15-16)?  Tuy nhiên chúng ta phải đối diện với thực tế nào (4:29; Sáng Thế Ký 21:8-9)?   Điều cần phải làm là gì (4:30; Sáng Thế Ký 21:10; Giăng 8:35)? Cuối cùng Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng chúng ta là ai (4:31)?  Và như vậy chúng ta có còn phải chịu trói buộc bởi luật pháp nữa hay không?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Si-nai, Giê-ru-sa-lem, và Giê-ru-sa-lem thiên thượng là những địa danh hay là con người?  Nếu có ai tin tưởng và nói rằng núi Si-nai, thành Giê-ru-sa-lem ở dưới đất, và thành Giê-ru-sa-lem ở trên trời là những phụ nữ, bạn nghĩ người đó là người như thế nào?  Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi ông nhắc đến những người con của Si-nai, của Giê-ru-sa-lem, và của Giê-ru-sa-lem thiên thượng?
  2. Trong đoạn 3, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng chúng ta nhờ đức tin trở thành con cháu của Áp-ra-ham (3:29).  Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô giải thích, giống như Y-sác, chúng ta là những đứa con của Lời Hứa (4:28), là con của người nữ tự do (4:31), là công dân của  thành Giê-ru-sa-lem mới ở trên trời (4:26; Hê-bơ-rơ 12:22-24; Khải Huyền 3:12, 21:2-3, 21:10-14). Vì chúng ta là dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 6:16) và là những người nhận phép cắt bì thật (Phi-líp 3:3), Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta nên sống như thế nào (Phi-líp 3:3)?
  3. Trong phân đoạn Kinh Thánh này Sứ đồ Phao-lô nhắc lại hai hình ảnh của hai người con của Áp-ra-ham, được sinh từ hai bà mẹ – nô lệ và tự do – tượng trưng cho hai giao ước – cũ và mới – biểu tượng cho hai thành phố Giê-ru-sa-lem – một ở dưới đất và một ở trên trời. Ích-ma-ên, con trai của người nữ nô lệ, được sinh ra từ sự phối hợp tự nhiên theo toan tính của xác thịt con người. Y-sác, con trai của người nữ tự do, là kết quả của lời hứa, của ân điển, của quyền năng siêu nhiên – bởi vì Sa-ra đã quá già khi sinh Y-sác. Chúng ta là con trai của người nữ tự do, của lời hứa, của ân điển, của quyền năng siêu nhiên đến từ Đức Chúa Trời.  Chúng ta nên làm gì với địa vị đó (Ga-la-ti 5:13-15)?      

Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:21-31 

  1. Những người muốn sống dưới luật pháp hãy nói cho tôi biết: Anh em không nghe luật pháp nói gì hay sao? 22. Bởi vì có lời chép rằng Áp-ra-ham có hai con trai: Một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. 23. Nhưng con của người nữ nô lệ được sinh ra theo xác thịt, còn con của người nữ tự do được sinh ra theo lời hứa. 24. Những điều nầy ngụ ý về hai giao ước. Một là giao ước tại núi Si-na-i, sinh ra để làm nô lệ, đó là A-ga. 25. A-ga, tượng trưng cho núi Si-na-i tại Ả-rập vào lúc đó và Giê-ru-sa-lem hiện nay, bởi vì nàng cùng với các con của nàng đều là nô lệ. 26. Nhưng người nữ tự do, biểu tượng cho Giê-ru-sa-lem thiên thượng, bà là mẹ của chúng ta. 27. Bởi vì có lời chép rằng: “Hỡi người nữ hiếm muộn, chưa cưu mang; hỡi người chưa từng chịu đau đớn trong khi sinh, hãy cất tiếng reo mừng! Bởi vì con của người vợ son sẻ sẽ nhiều hơn con của người nữ có chồng.”
  1. Thưa anh em, cũng như Y-sác, anh em là con của lời hứa. 29. Tuy nhiên giống như lúc đó, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ người sinh ra theo Thánh Linh, thì bây giờ cũng như vậy.
  1. Tuy nhiên Kinh Thánh đã nói gì? “Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai của nàng, bởi vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được thừa kế với con trai của người nữ tự do.” 31. Do đó, thưa anh em, chúng ta không phải là con của người nữ nô lệ, nhưng là con của người nữ tự do. 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Giải thích sơ lược nội dung sách Ga-la-ti 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top