Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:12-20

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:12-20

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 4:12-20

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Theo bạn, nếu cha mẹ khi biết con của mình đang sống trong một môi trường bị gây ảnh hưởng xấu, tâm trạng của cha mẹ sẽ như thế nào?  Nếu bạn là cha mẹ của đứa con đó, bạn sẽ làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Ga-la-ti điều gì (4:12a; I Cô-rinh-tô 1:11)? Tại sao ông khuyên như vậy (4:12b; II Cô-rinh-tô 6:11-12)? Lần đầu tiên khi Sứ đồ Phao-lô khi đến giảng tại Ga-la-ti, tình trạng sức khỏe của ông lúc đó như thế nào (4:13; Công Vụ 14:19-24; II Cô-rinh-tô 12:7)?  Trong hoàn cảnh đó, người Ga-la-ti đã đối đãi với Sứ đồ Phao-lô như thế nào (4:14; Ma-thi-ơ 10:40; I Cô-rinh-tô 2:3-5)?  Tình cảm đó bây giờ ra sao (4:15a)? Trong quá khứ họ đã từng muốn làm gì cho Sứ đồ Phao-lô (4:15b)?  Một trong những lý do đưa đến sự thay đổi tình cảm của các tín hữu tại Ga-la-ti với Sứ đồ Phao-lô hiện nay là gì (4:16; A-mốt 5:10; Giăng 3:20)?
 2. Một trong những sự thật mà Sứ đồ Phao-lô đã nói với các tín hữu tại Ga-la-ti là gì (4:17a)?  Mục đích của những người đó là gì (4:17b)? Nói về sự nhiệt thành làm điều tốt, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên các tín hữu tại Ga-la-ti điều gì (4:18)?
 3. Trong hai câu Kinh Thánh kế tiếp, Sứ đồ Phao-lô đã gọi các tín hữu tại Ga-la-ti là ai (4:19a; II Cô-rinh-tô 6:13; I Giăng 2:1)?  Ông so sánh vai trò của ông với họ như người nào (4:19b; I Cô-rinh-tô 4:15)?  Mục đích mà ông muốn đạt được nơi họ là gì (4:19c; 3:26; Rô-ma 8:29; Ê-phê-sô 4:13)?  Sứ đồ Phao-lô mong ước điều gì (4:20a)?  Tại sao ông gọi họ như vậy (4:20b; II Cô-rinh-tô 4:8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Phân đoạn Kinh Thánh này trình bày một ít về mối quan hệ giữa mục sư và các tín hữu trong Hội Thánh. Thái độ của các tín hữu trong Hội Thánh đối với vị mục sư nên đặt căn bản trên những điều nào? Có phải vì ngoại hình hấp dẫn hay không (4:13; I Cô-rinh-tô 2:3)? Có phải vì kỹ thuật giảng dạy khéo léo hay không (I Cô-rinh-tô 2:1, 2:4)?  Có phải vì biết giảng đúng sở thích của các tín hữu trong Hội Thánh hay không (Ga-la-ti 4:16)?
 2. Mặc dù một mục sư không thể so sánh được với một sứ đồ, tuy nhiên trong vấn để giảng dạy, Kinh Thánh dạy rằng Hội Thánh có thể kỳ vọng nơi mục sư điều gì (Công Vụ 8:5, 8:35, 9:20, 11:19, 18:25, 20:21, 28:23; Rô-ma 1:1,1:9; II Cô-rinh-tô 4:5)? Mục sư không nên giảng vì những động lực nào (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:3)? Nhưng giảng về điều gì (I Phi-e-rơ 1:25), với cam kết nào (Ga-la-ti 4:16; II Ti-mô-thê 2:15, 4:2; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4), và với thái độ nào (I Cô-rinh-tô 4:2, 4:17)?
 3. Một trong những mục tiêu trong trách nhiệm của người hầu việc Chúa là gì (4:19c)? Mục tiêu này đang được thực hiện như thế nào tại Hội Thánh của bạn? Cách làm của Hội Thánh An-ti-ốt khích lệ các Hội Thánh ngày nay như thế nào trong việc thực hiện mục tiêu này (Công Vụ 11:20-25; Ma-thi-ơ 28:16-20)?
 4. Một số mục sư ngày nay muốn các tín hữu trong Hội Thánh giống như mình (4:12a). Thật ra, Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu giống như ai (4:19c; I Cô-rinh-tô 1:11)? Mục sư trong Hội Thánh của bạn giống Chúa ở điểm nào và khác Chúa ở điểm nào?  Các tín hữu trong Hội Thánh của bạn giống mục sư của bạn ở điểm nào? Những người bên ngoài Hội Thánh thấy Chúa như thế nào qua hình ảnh của mục sư và tín hữu trong Hội Thánh của bạn?
 5. Sứ đồ Phao-lô đau đớn vì một số tín hữu tại Ga-la-ti bị tà giáo hướng dẫn sai lạc (4:9-10).  Người chăn trong câu chuyện Đức Chúa Jesus kể đã dành thì giờ đi kiếm con chiên lạc bầy (Ma-thi-ơ 18:12; Lu-ca 15:4).  Bạn và Hội Thánh của bạn đang làm gì trong việc tìm cứu những tín hữu bị sa ngã, lầm lạc?
 6. Nếu có ai nói với bạn rằng bạn đang bị tà giáo dẫn dụ, bạn sẽ nghĩ gì về người đó?  Nếu điều người đó nói là đúng sự thật, bạn sẽ lắng nghe người đó hay giống như các tín hữu tại Ga-la-ti, bạn thay đổi thiện cảm với người đó? 

Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:12-20  

 1. Thưa anh em, tôi nài xin anh em hãy trở nên giống tôi, bởi vì tôi cũng như anh em – anh em cũng không làm điều gì sai trái với tôi. 13. Hơn nữa, anh em biết rằng lần đầu tiên, tôi đã đến giảng Phúc Âm cho anh em trong một thể xác đau yếu; 14. mặc dù thể xác của tôi là một thử thách cho anh em, anh em đã chẳng khinh khi hay khước từ tôi, nhưng anh em đã tiếp rước tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, như chính Đấng Christ Jesus. 15. Nhưng phước hạnh ấy của anh em bây giờ ở đâu rồi? Bởi vì tôi làm chứng cho anh em rằng, nếu có thể được, anh em cũng đã móc mắt của mình mà cho tôi. 16. Lẽ nào tôi trở nên kẻ thù của anh em vì nói sự thật với anh em hay sao?
 1. Những người đó nhiệt tình với anh em không phải vì tốt, nhưng họ muốn tách anh em với chúng tôi để anh em nhiệt tình với họ. 18. Lúc nào cũng nhiệt tình về điều tốt là đúng, chứ không phải chỉ khi nào có tôi hiện diện với anh em.
 1. Các con của ta! Vì các con mà ta lại phải chịu đau đớn lúc thai nghén cho đến khi Đấng Christ được thành hình trong các con! 20. Ước gì ta được ở với các con trong lúc nầy và thay đổi giọng nói của ta, bởi vì ta rất băn khoăn về các con. 

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Giải thích sơ lược nội dung sách Ga-la-ti 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top