Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:11-14

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:11-14

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 2:11-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải ở trong một hoàn cảnh khó xử – nếu bạn làm điều này thì sẽ mất lòng người này, mà nếu không làm thì sẽ mất lòng một người khác hay không?  Bạn đã làm gì hay quyết định làm mất lòng ai?  Tại sao bạn không muốn làm mất lòng người kia?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chuyện gì đã xảy ra tại An-ti-ốt (2:11)? Nhân vật Sê-pha trong câu chuyện này là ai (Giăng 1:42; Công Vụ 11:9, 15:1; Ga-la-ti 1:18, 2:9)? Trước đó ông đã làm gì (2:12a)? Sau đó, ông đã hành động như thế nào (2:12b)?  Ông đã được Chúa hướng dẫn như thế nào về vấn đề này (Công Vụ 10-11)? Tại sao bây giờ ông lại làm như vậy (2:12c)?    
  2. Sứ đồ Phao-lô đã gọi cách cư xử của người nầy là gì (2:13b)? Hệ quả của điều đó là gì (2:13a)? Ai đã bị ảnh hưởng và cũng cư xử giống như vậy (2:13)? Nếu ai cũng bắt chước làm như vậy thì những điều gì có thể xảy ra? Trước đó Sứ đồ Phao-lô đã lưu ý một câu hỏi quan trọng mà mỗi người hầu việc chân chính Chúa cần phải đối diện đó là gì (1:10a)? Nếu họ chiều theo ý của loài người, nghĩa là họ chọn thái độ nào đối với Chúa (1:10b; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4)?
  3. Đối với Sứ đồ Phao-lô, hành động của nhân vật trên nói lên điều gì (2:14a)? Ông nhấn mạnh ý nghĩa của hành động đó là gì (2:18)? Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ thái độ nào (2:14b)?  Ông đã nói gì (2:14c)?  Lý do nào ông phải cứng rắn như vậy (2:14a)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kinh Thánh cho thấy những người hầu việc Chúa – đầy ơn như Phi-e-rơ và Ba-na-ba – đôi khi vẫn yếu đuối hành động theo áp lực và dư luận của con người hơn là vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.  Nếu điều này xảy ra tại Hội Thánh của bạn, bạn sẽ làm gì? Trong Hội Thánh của bạn, bạn là người thuộc nhóm gây áp lực để những người trong Hội Thánh làm theo ý của mình, hay là người cầu nguyện và nhắc nhở những người khác – kể cả người hầu việc Chúa – nên dạn dĩ làm theo ý Chúa?   
  2. Trong nỗ lực hội nhập văn hóa để truyền giảng Phúc Âm, Hội Thánh cần phải làm nhiều điều để nhận được sự công nhận từ cộng đồng bên ngoài.  Hội Thánh cần làm gì để giữ được sự quân bình giữa việc được người đời công nhận và được Chúa chấp nhận? Đâu là ranh giới giữa việc không thể tiếp tục làm theo ý người nhưng phải làm theo ý Chúa?


Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:11-14

Phao-lô trách Phi-e-rơ

  1. Tuy nhiên, khi Sê-pha đến An-ti-ốt, tôi đã phản đối trước mặt ông vì ông thật đáng trách. 12. Trước khi những người của Gia-cơ đến, ông vẫn ăn chung với những người ngoại quốc. Nhưng khi họ đến, ông đã rút lui và tách mình riêng ra, vì sợ những người được cắt bì. 13. Những người Do Thái còn lại cũng hành động đạo đức giả như ông, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn theo cách đạo đức giả của họ. 14. Tuy nhiên, khi tôi thấy họ không bước đi ngay thẳng theo chân lý của Phúc Âm, tôi đã nói với Sê-pha trước mặt mọi người: “Nếu anh là người Do Thái, mà sống theo cách những người ngoại quốc, không theo cách của người Do Thái, thì làm sao anh có thể thuyết phục những người ngoại quốc sống theo cách của người Do Thái?”

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top