Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:1-5

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 1:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải khẩn cấp viết thư cho ai hay không? Hoàn cảnh của người đó như thế nào khiến bạn phải cấp bách làm như vậy?  Chuyện gì đã xảy ra?  Kết quả như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phao-lô nhận mình là ai (1:1a)? Chức vụ của ông không đến từ đâu (1:1b), nhưng đến từ đâu (1:1c; Rô-ma 1:1; I Cô-rinh-tô 1:1; II Cô-rinh-tô 1:1; Ê-phê-sô 1:1; Cô-lô-se 1:1; I Ti-mô-thê 1:1; II Ti-mô-thê 1:1)?  Tại sao Phao-lô nhấn mạnh đến thẩm quyền đã ban chức vụ này cho ông (1:6)? 
  2. Bức thư này đã được gởi cho ai (1:2b; Công Vụ 18:23; I Cô-rinh-tô 16:1)? Ai là những người cùng gởi lời chào thăm ở đầu bức thư (1:2a)?  Phao-lô đã cầu chúc cho những người nhận thư hai điều gì (1:3a; Rô-ma 1:7; Ê-phê-sô 1:2, 1:6), và hai điều đó đến từ đâu (1:3b; Rô-ma 1:7)?
  3. Đức Chúa Jesus Christ đã làm gì cho chúng ta (1:4a)? Động lực khiến Ngài hành động như vậy là gì (1:4b; Rô-ma 12:2; II Cô-rinh-tô 4:4)? Tại sao (1:4c)?   Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Jesus Christ xứng đáng nhận được điều gì (1:5; Rô-ma 11:6)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn quan tâm đến ảnh hưởng nguy hại của các tà giáo đang len lõi vào trong Hội Thánh hay không? Mục đích của những tà giáo là gì? Ai là người trong số những người bạn quen biết đang bị ảnh hưởng bởi những dạy dỗ từ các tà giáo đó?
  2. Tà giáo thường quyến dụ những người yêu mến Chúa, nhiệt thành muốn lo công việc Chúa, nhưng không hiểu sâu sắc về Kinh Thánh. Nếu bạn là người hiểu biết Kinh Thánh, giống như Sứ đồ Phao-lô, bạn có thể làm gì để giúp những anh chị em cùng đức tin của mình không bị dẫn dụ sai lạc.  Nếu bạn là người hiểu biết Kinh Thánh không được sâu sắc, ai là người đáng tin cậy mà bạn có thể hỏi về những thắc mắc khi có những người xa lạ trình bày những điều mới mẻ với bạn?
  3. Một trong những phương thức dẫn dụ quen thuộc của tà giáo đó là trích dẫn một phần Kinh Thánh rồi diễn giải lệch lạc ý nghĩa của phần Kinh Thánh đó, mà không nhắc đến những phần Kinh Thánh liên hệ (II Phi-e-rơ 3:16).  Ma quỷ đã thử áp dụng phương thức này để cám dỗ Đức Chúa Jesus; tuy nhiên  Đức Chúa Jesus đã dùng Kinh Thánh để chỉ ra những dụng ý sai lệch của ma quỷ (Ma-thi-ơ 4:1-11).  Khi gặp những giáo lý mới lạ, bạn dành bao nhiều thì giờ để tìm câu trả lời liên hệ về điều đó từ trong Kinh Thánh?  

Ga-la-ti 1:1-5 

Lời chào thăm

  1. Phao-lô, là sứ đồ, không phải do loài người sai phái hay được ủy quyền từ loài người, nhưng qua Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời, là Cha, tức là Đấng đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, 2. cùng với tất cả anh em đang ở với tôi, gởi đến các hội thánh tại Ga-la-ti.
  2. Nguyện ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ đến cùng anh em. 4. Ngài là Đấng đã phó chính Ngài vì tội lỗi của chúng ta, để cứu chúng ta thoát khỏi đời gian ác này, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và Cha của chúng ta. 5. Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời. A-men.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:
 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top