Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chương Trình Ca Nhạc Giáng Sinh: O Come All Ye Faithful

Chương Trình Ca Nhạc Giáng Sinh: O Come All Ye Faithful

Chương Trình Ca Nhạc Giáng Sinh: Oh, Come, All Ye Faithful
Trình bày: Fountain View Academy

Tiết Mục:
1. O Come All Ye Faithful – Hỡi Môn Đồ Trung Tín (0:00)
2. Wexford Carol (3:27)
3. In the First Light (9:00)
4. What Child Is This? (12:25)
5. Ding Dong Merrily on High (16:50)
6. How Great Our Joy (19:00)
7. It Came in the Midnight Clear – Thoạt Đến Đêm Nọ (20:00)
8. We Three Kings – Chúng Tôi Vua Miền Ðông (24:00)
9. Away in a Manger – Bài Ca Máng Cỏ (26:20)
10. Do You Hear What I Hear (27:35)
11. Silent Night – Đêm Yên Lặng (30:30)
12. I Wonder as I Wander(35:15)
13. I Heard the Bells on Christmas Day (40:10)
14. Thou Didst Leave Thy Throne (44:15)
15. Angels from the Realms of Glory – Kíp Đến Tôn Thờ (50:00)

Tài Liệu:

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top