Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Con Sông Thái An – Like a River Glorious

Thánh Ca: Con Sông Thái An – Like a River Glorious

Tựa đề: Con Sông Thái An
Nguyện tác:  Like a River Glorious

Lời: Frances Ridley Havergal (1836-1879)
Nhạc: James Mountain (1844-1933)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 275

Like a River, Glorious
1 Like a river glorious
is God’s perfect peace,
Over all victorious in
its bright increase:
Perfect, yet still flowing
fuller every day;
Perfect, yet still growing
deeper all the way.
Refrain:
Trusting in the Father,
hearts are fully blest,
finding, as He promised,
perfect peace and rest.
2 Hidden in the hollow
of His mighty hand,
Where no harm can follow,
in His strength we stand.
We may trust Him
fully all for us to do;
Those who trust Him
wholly find Him wholly true.
Con Sông Thái An
1. Được bình an trong Jêsus
Như trên một dòng thu
Thật là con sông thái an
Long lanh in trăng vàng
Sông kia ai hay đón ngăn
Chảy mãi thêm trong ngần
Láng nước trông êm đềm thay
Lớn suốt đêm luôn ngày.
Điệp Khúc:
Tâm ta nương nơi Chúa Cha
Hưởng biết bao ơn lành
Chúa hứa ban cho lòng ta
Sống thỏa vui an bình.
2. Đặt mình trong tay Jêsus
Tiêu tan mọi sầu u
Thù nghịch không sao dối tôi
Ma vương dan xa rồi
Không lo âu hay đớn đau
Cũng chẳng vương ưu sầu
Bóng tối không gieo sợ kinh
Chúa giữ cho an bình.
3. Được mừng vui hay bối rối
Do Cha đời đời thôi
Mặt trời yêu thương chiếu soi
Lao đao hay an nhàn
Ta tin Jêsus mến thương
Đã gánh vác trăm đường
Hễ quyết tin theo Ngài luôn
Chắc sẽ không lo buồn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top