Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Forever God Is Faithful

Forever God Is Faithful

Tựa đề: Forever God Is Faithful
Chúa Đời Đời Thành Tín
Tác giả: Chris Tomlin
Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình
Trình bày: Michael Smith

Forever God Is Faithful

1.
Give thanks to the Lord, Our God and King
His love endures forever
For He is good, He is above all things
His love endures forever
Sing praise, sing praise

2.
With a might hand and outstretched arm
His love endures forever
For the life that’s been reborn
His love endures forever
Sing praise, sing praise
Sing praise, sing praise

Chorus:
Forever God is faithful
Forever God is strong
Forever God is with us
Forever and ever, forever (2X)

3.
From the rising to the setting sun
His love endures forever
By the grace of God we will carry on
His love endures forever
Sing praise, sing praise
Sing praise, sing praise

Chorus:
Forever God is faithful
Forever God is strong
Forever God is with us
Forever and ever, forever (2X)

His love endures forever (8X)
Sing praise, sing praise
Sing praise, sing praise

Chorus:
Forever God is faithful
Forever God is strong
Forever God is with us
Forever and ever, forever (2X)

Chúa Đời Đời Thành Tín

1.
Trọn vẹn cuộc đời nầy, nguyện biết ơn Cha.
Tình yêu thương Chúa không thay dời.
Ngài yêu thương con, Ngài luôn săn sóc chăm nom. Yêu thương con mãi muôn muôn đời.  Ngợi ca, chúc tụng.

2.
Và bàn tay diệu kỳ, Ngài phủ bao con.
Yêu thương con mãi không thay dời.
Quyền năng siêu nhiên  Ngài tái sanh con.
Ơn yêu thương Chúa, ôi vô bờ.
Ngợi ca, chúc tụng.
Tình yêu bất diệt.

Điệp khúc:
Thiên Chúa muôn thu không thay đổi.
Danh Chúa thiên thu vững bền
Cha Thánh luôn yêu thương chăm sóc.
Muôn muôn đời, không thay dời, muôn muôn đời.  (2x)

3.
Mặt trời vừa hừng, rồi lại đến chiều tàn
Tình yêu thương Chúa không thay dời
Hồng ân tình yêu Cha, ban cho thế nhân đây. Ơn yêu thương Chúa ôi vô bờ
Ngợi ca, chúc tụng,
Tình yêu bất diệt.

Điệp khúc:
Thiên Chúa muôn thu không thay đổi
Danh Chúa thiên thu vững bền
Cha thánh luôn yêu thương chăm  sóc.
Muôn muôn đời, không thay dời, muôn muôn đời. (2x)

Ơn yêu thương Chúa ôi vô bờ. (8x)
Ngợi ca, chúc tụng.
Tình yêu bất diệt.

Điệp khúc:
Thiên Chúa muôn thu không thay đổi
Danh Chúa thiên thu vững bền
Cha thánh luôn yêu thương chăm sóc.
Muôn muôn đời, không thay dời. muôn muôn đời. (2x).

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top