Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Phần Lan: Nếu Khi Nào – Päivä vain ja hetki kerrallansa

Thánh Ca Phần Lan: Nếu Khi Nào – Päivä vain ja hetki kerrallansa

Tựa đề: Nếu Khi Nào
Tựa đề Phần Lan: Päivä vain ja hetki kerrallansa
Lời: Carolina Sandell Berg
Nhạc: Oscar Ahnfelt
Lời Việt: Chung Thị Hoàng Bích
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài số 114
Thánh Ca Phần Lan – Bài số 338

Päivä vain ja hetki kerrallansa

1. Päivä vain ja hetki kerrallansa,
siitä lohdutuksen aina saan.
Mitä päivä tuokin tullessansa,
Isä hoitaa lasta armollaan.
Kädessään hän joka päivä kantaa,
tietää kaiken, mitä tarvitsen,
päivän kuormat, levon hetket antaa,
murheen niin kuin ilon seesteisen.

2. Joka hetki hän on lähelläni,
joka aamu antaa armonsa.
Herran huomaan uskon elämäni,
hän suo voimansa ja neuvonsa.
Surut, huolet eivät liikaa paina,
ne hän ottaa itse kantaakseen.
”Niin kuin päiväs, niin on voimas aina.”
Tähän turvaan yhä uudelleen.

3. Kiitos, Herra, lupauksestasi,
siinä annat minun levätä!
Kiitos olkoon lohdutuksestasi,
annat voimaa sanan lähteestä!
Suo mun ottaa isänkädestäsi
päivä vain ja hetki kerrallaan,
kunnes johdat minut kädelläsi
riemun maahan, päivään kirkkaimpaan.

Nếu Khi Nào

1. Nếu khi nào cuộc đời mình sao quá rối reng
Nếu ưu sầu hằng ngày dập tắt niềm vui
Nếu ta nhìn mọi người mà không thấy mến thương
Nếu ta thường ngờ vực và mất lòng tin
Thì hôm nay ta nên khai hết với Giê-xu
Trình lên Cha mọi điều xấu xa trong lòng
Chúa nhân từ thường nhậm lời van khẩn thiết tha
Đoái thương và làm sạch lòng hết tội nhơ.

2. Nếu khi nào mình tự tìm ra những lối riêng
Để tu trì, chờ ngày ta biến thành tiên
Nếu ta gạt mọi lời dạy khuyên của Thánh Kinh
Quyết theo đường trần tục đen tối triền miên
Thì hôm nay ta nên thưa hết với Giê-xu
Rằng lòng ta tràn đầy xấu xa kiêu ngạo
Chúa trên trời nhìn vào lòng ai biết khẩn xin
Biết khiêm nhường mời Ngài ngự xuống làm Vua.

3. Nếu khi nào bạn gặp nhiều đau đớn khó khăn
Nếu khi nào lòng bạn tan mất niềm vui
Nếu bao lần bạn tìm đường riêng để cứu thân
Nếu tai bạn thường nhận triết lý trần gian
Thì hôm nay Giê-xu đang đứng giơ tay ra
Chờ bạn tìm về Ngài để ăn năn tội
Chúa trên trời vì bạn mà xưa đã xả thân
Máu tuôn tràn làm sạch đời sống bùn nhơ.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top