Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chỗ Kẽ Đá Vững An

Thánh Ca: Chỗ Kẽ Đá Vững An

Tựa đề: Chỗ Kẻ Đá Vững An
Nguyên tác: He Hideth My Soul
Lời:       Fanny J. Crosby (1820 – 195)
Nhạc:   William James Kirkpatrick (1838-1921)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 267

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992)Bài số 103
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998)Bài số 262
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) – Bài số 377
Audio: Đèn Linh Ministry

He Hideth My Soul

1. A wonderful Savior
is Jesus my Lord,
A wonderful Savior
to me;
He hideth my soul
in the cleft of the rock,
Where rivers of pleasure
I see.

Refrain:
He hideth my soul
in the cleft of the rock,
That shadows a dry,
thirsty land;
He hideth my life
in the depths of His love,
And covers me there
with His hand,
And covers me there
with His hand.

2. A wonderful Savior
is Jesus my Lord.
He taketh my burden
away,
He holdeth me up
and I shall not be moved,
He giveth me strength
as my day.

3. With numberless blessings
each moment He crowns,
And filled with
His fullness divine,
I sing in my rapture,
oh, glory to God!
For such a Redeemer
as mine.

4. When clothed with
His brightness transported I rise
To meet Him
in clouds of the sky,
His perfect salvation,
His wonderful love,
I’ll shout with
the millions on high.

Chỗ Hóc Đá Vững An

1. Chỉ có Giê-xu siêu phàm
là chính Cứu Chúa tôi,
Cứu Chúa thật lạ lùng
muôn muôn đời;
Chỗ hóc Đá Thiêng kia
đem hồn, linh tôi yên giấu,
Ở đây tôi vui
xem sông linh mầu.

Điệp Khúc:
Hồn tôi Giê-xu đem
đặt chỗ hóc Ðá vững an,
Bóng linh thạch che
dãi đất khô hạn;
Ngài lấy ái đức phủ
tôi trong chốn thâm uyên thay,
Cánh tay Giê-xu
che an ninh nay,
Cánh thiêng che trùm
khiến bình tịnh thay.

2. Chỉ có Giê-xu siêu phàm
là chính Cứu Chúa tôi,
Cất gánh ác khiên
ra khỏi tôi rồi;
Chúa đỡ nâng tâm tôi
không dời lay, không nao núng,
Bổ thêm cho tôi
linh năng vô cùng.

3. Mỗi phút phước thiêng
vô tận Ngài đổ xuống biết bao.
Mỗi phút ơn lành
dường suối tuôn trào.
Bởi thế trước ngôi tôn vinh
lòng tôi vui ca xướng.
Đấng Yêu Thương
mua tôi cách lạ thường.

4. Lúc cất lên cao
tôi được cùng khoác áo trắng tinh,
Rước Chúa quang lâm
từ trên thiên đình;
Với cả thiên dân
chung hòa giọng hoan ca cung kính,
Cứu ân cao siêu
yêu thương trọn tình.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top