Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Năm Bằng Chứng Về Sự Phục Sinh Xảy Ra Trước Năm 36 T.C.

Năm Bằng Chứng Về Sự Phục Sinh Xảy Ra Trước Năm 36 T.C.

Tựa đề: Năm Bằng Chứng Về Sự Phục Sinh Xảy Ra Trước Năm 36 T.C.
Nguyên văn: Five Resurrection Facts That Occurred by 36 A.D.
Trình bày: Dr. Gary Habermas


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top