Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nô-ên Đầu Tiên – The First Noel

Thánh Ca: Nô-ên Đầu Tiên – The First Noel

Tựa đề: Nô-ên Đầu Tiên
Nguyên tác: The First Noel
Nhạc và Lời: Dân Ca Anh
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 73
Trình bày: 3D Siblings

The First Noel
1. The first Noel the angel did say
Was to certain poor shepards in fields as they lay:
In fields where they lay a keeping their sheep
On a cold winter’s night that was so deep.
Refrain:
Noel Noel Noel Noel
Born is the King of Israel.
2. They looked up and saw a star
Shining in the east beyond them far:
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night.
3. And by the light of that same star
Three wise men came from the country far;
To seek for a King was their intent,
And to follow the star wherever it went.
4. This star drew nigh to the north-west;
O’er Bethlehem it took it’s rest,
And there it did both stop and stay,
Right over the place where Jesus lay.
5. Then entered in those wise men three,
Fell reverently upon their knee,
And offered there in his presence
Their gold and myrrh and frankincense.
6. Then let us all with one accord
Sing praises to our heavenly Lord,
That hath made heaven and earth of nought,
And with his blood mankind has bought.
Nô-ên Đầu Tiên
1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền
Cho kẻ chăn nghèo đang thức quanh miền,
Quây quần cùng nhau canh giữ chiên nhà,
Đêm giá canh trường thân phủ sương già.
Điệp Khúc:
Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,
Chính đêm sanh Vua Y-sơ-ra-ên!
2. Bỗng một ngôi sao họ thấy xa xa,
Đang chiếu bên trời đông ánh rạng lòa;
Tia hào quang kia soi khắp sơn hà,
Không cứ đêm ngày soi sáng muôn nhà.
3. Cũng nhờ hào quang do chính sao nầy,
Bác sĩ băng ngàn chung đến vui vầy,
Bước lần lần theo sao sáng trên trời,
Nôn nả đi tìm Vua mới ra đời.
4. Nay mừng nô-ên ta hát một bài,
Cung kính khen ngợi Chân Chúa thiên đài,
Muôn vật được nên do Chúa phán tuyên,
Tuôn huyết tha tội ơn cứu linh huyền.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top