Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyện Yêu Chúa Hơn – More Love to Thee

Thánh Ca: Nguyện Yêu Chúa Hơn – More Love to Thee

Tựa đề: Nguyện Yêu Chúa Hơn
Nguyên tác: More Love to Thee
Lời: Eliz­a­beth P. Pren­tiss (1856)
Nhạc: William H. Doane
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  – Bài số 244

More Love To Thee
1. More love to Thee, O Christ, more love to Thee!
Hear Thou the prayer I make on bended knee.
This is my earnest plea:
Điệp Khúc:
More love, O Christ, to Thee.
More love to Thee! More love to Thee!
2. Once earthly joy I craved, sought peace and rest;
Now Thee alone I seek, give what is best.
This all my prayer shall be:
3. Let sorrow do its work, come grief or pain;
Sweet are Thy messengers, sweet their refrain,
When they can sing with me:
4. Then shall my latest breath whisper Thy praise;
This be the parting cry my heart shall raise;
This still its prayer shall be:
Nguyện Càng Yêu Thương Christ
1. Lòng nguyện càng yêu Jesus, Mến yêu Ngài thêm!
Thành tâm quì xem chăm chú, Mến yêu Ngài thêm!
Mối sở ước chẳng chi hơn:
Điệp Khúc:
Yêu thương Jesus keo sơn;
Lòng nguyện ngày đêm Mến yêu Ngài thêm!
2. Mùi tục trần xưa đeo đuổi, Kiếm nơi bình yên;
Rày duy Ngài tôi theo ruổi, Kiếm ơn thượng thiên.
Nổi khẩn thiết chẳng chi hơn:
3. Hồi ngọn đèn tôi sắp tắt, Vẫn khen ngợi thôi;
Điệu nhạc lòng tôi reo rắt, Tiếng ca mừng vui,
Vẫn cứ khẩn Chúa thêm ơn:

 

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top