Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:17b

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:17b

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:17b

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn xem cảnh hai người đấu gươm với nhau hay không?  Nguy hiểm nào có thể xảy ra cho đôi bên? Nếu một trong hai người bị rớt gươm, theo bạn chuyện gì có thể xảy ra? Trong bao lâu thì thương tổn có thể xảy ra cho người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin cho biết loại vũ khí sau cùng mà Sứ đồ Phao-lô muốn người tín hữu phải trang bị là gì (6:17b)?  Tại sao Lời của Đức Chúa Trời được gọi là gươm của Đức Thánh Linh (Giăng 14:26, 16:13, 3:34; I Cô-rinh-tô 2:10-13)?
  2. Xin cho biết vài đặc điểm của loại vũ khí này (Hê-bơ-rơ 4:12; Thi Thiên 119:160, 19:7-8; Châm Ngôn 30:5; Ê-sai 40:8; Giê-rê-mi 23:36; I Ti-mô-thê 3:16-17; Gia-cơ 1:18;  I Phi-e-rơ 1:25)? Xin cho biết một số công dụng của loại vũ khí này (Ma-thi-ơ 4:1-11; Lu-ca 24:27; Giăng 17:17; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; Hê-bơ-rơ 4:12, 11:3;  I Phi-e-rơ 1:23; Thi Thiên 119:11, 119:25, 119:28, 119:50, 119:105, 119:130, 119:154, 119:169-170)?
  3. Ma quỷ đã dùng vũ khí tương tự để làm gì (Ma-thi-ơ 4:1-11)? Mục đích của nó là gì (I Ti-mô-thê 4:1)? Kinh Thánh cho biết một trong những điều khác biệt giữa lời của ma quỷ và Lời của Đức Chúa Trời là gì (Giăng 8:44; Gia-cơ 1:18)?
  4. Kinh Thánh cho biết điều gì có thể giúp chúng ta chiến thắng trong khi tranh chiến với ma quỷ (Gia-cơ 4:7; I Giăng 2:13-14)?  Nguồn gốc của loại vũ khí đó đến từ đâu (Khải Huyền 1:16, 2:12, 19:15; Ê-sai 11:4; Ô-sê 6:5)? Người tin Chúa cần được huấn luyện với vũ khí đó từ khi nào (I Ti-mô-thê 3:16-17)? Trong trường hợp khẩn cấp, vũ khí đó có thể được ban cho chúng ta vào lúc nào (Ma-thi-ơ 10:17-20)?
  5. Thái độ mà người tin Chúa cần phải có với loại vũ khí này là gì (Thi Thiên 119:42, 119:57, 119:67, 119:82, 119:114, 119:140, 119:148, 119:162, 119:172)? Tuy nhiên, ai là những người không muốn chấp nhận loại vũ khí này (I Cô-rinh-tô 2:14; Thi Thiên 119:158)? Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh cáo về nguy hiểm của việc sử dụng sai lầm loại vũ khí này là gì (II Phi-e-rơ 3:15-16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Một số người khi bị tấn công, do không có vũ khí nên đã chụp vội bất cứ thứ gì để chống trả.  Bạn đang chống trả ma quỷ bằng vật gì?  Phương tiện đó đem lại kết quả nào cho bạn?  
  2. Hê-bơ-rơ 4:12 nhắc đến một đặc điểm của Lời Chúa là “lời sống”.  Đức Chúa Jesus nhắc nhở ma quỷ như thế nào về mối quan hệ giữa Lời của Đức Chúa Trời và sự sống (Ma-thi-ơ 4:4)?  Đức Chúa Jesus cũng nói rõ rằng thật ra Kinh Thánh không phải là nguồn của sự sống nhưng sự sống của người tin Chúa đến từ đâu (Giăng 5:39, 6:35)? Nếu biết nguồn sự sống của người tin Chúa là như vậy, mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thì giờ với Chúa để có thể được huấn luyện để trở thành một chiến binh sống động, cường tráng và hữu hiệu cho Chúa? Xin so sánh thời gian bạn dành cho Chúa với những thời gian mà bạn dành cho những sinh hoạt khác trong cuộc sống của bạn?  Theo bạn, sự hữu hiệu của bạn khi đối phó với những sự tấn công của ma quỷ có liên hệ tương quan như thế nào đến mối quan hệ của bạn với Chúa?  Làm thế nào để bạn có thể tăng cường tốt hơn hiệu quả đắc thắng trong những cuộc chiến như vậy (I Cô-rinh-tô 15:57; II Cô-rinh-tô 2:14; I Giăng 2:14, 4:4; Khải Huyền 17:14)?
  3. Thời xưa, lưỡi gươm có thể được phân thành hai loại chính.  Một loại có sống gươm rất dày dùng để đỡ và phía bên kia là lưỡi gươm rất bén dùng để tấn công. Đức Chúa Jesus đã hướng dẫn cách dùng gươm trong việc vừa phòng thủ vừa tấn công như thế nào (Ma-thi-ơ 4:1-11)? Loại gươm thứ hai không có sống gươm, nhưng cả hai phía đều là lưỡi gươm rất bén – được gọi là gươm hai lưỡi. Hê-bơ-rơ 4:12 nhắc đến loại gươm hai lưỡi này với hàm ý Lời của Đức Chúa Trời có thể được dùng để tấn công từ mọi phía. Ai là Đấng làm chủ một thanh gươm như vậy (Khải Huyền 1:16)? Làm thế nào để bạn có thể sử dụng gươm của Đức Thánh Linh, không phải chỉ để chống đỡ, nhưng để tấn công những kẻ chống đối Chúa trong mọi hoàn cảnh (Khải-huyền 19:15, 19:21)?
  4. Kinh Thánh cho biết Lời của Đức Chúa Trời có rất nhiều công dụng khác nhau (Ma-thi-ơ 4:1-11; Lu-ca 24:27; Giăng 17:17; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; Hê-bơ-rơ 4:12, 11:3;  I Phi-e-rơ 1:23; Thi Thiên 119:11, 119:25, 119:28, 119:50, 119:105, 119:130, 119:154, 119:169-170).  Bạn đã trải nghiệm bao nhiêu công dụng như vậy trong cuộc đời theo Chúa của bạn?
Bản Dịch Việt Ngữ

13. Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả trong thời kỳ gian ác; và khi mọi sự đã được hoàn tất, anh em vẫn đứng vững.

14. Vì vậy, hãy đứng vững, thắt quanh lưng của anh em bằng chân lý, mặc giáp che ngực bằng sự công chính, 15. mang nơi chân sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an. 16. Bên cạnh tất cả những điều đó, hãy giương thuẫn của đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt được những mũi tên bằng lửa của ma quỷ. 17. Hãy mang nón bảo vệ của sự cứu rỗi, và gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 1925

13. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

14. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15. dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top