Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:17a

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:17a

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:17a

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi lái xe mô-tô, bạn có đội nón bảo vệ hay không?  Công dụng của nón bảo vệ là để làm gì?  Nếu không đội nón bảo vệ, lúc gặp tai nạn thì điều gì có thể xảy ra?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Mão trụ (BD1925) – hay nón bảo vệ (BDVN) – thường được làm bằng vật liệu gì (I Sa-mu-ên 17:5)? Tại sao phải dùng loại vật liệu như vậy? Mão trụ được dùng để bảo vệ bộ phận nào của thân thể? Vì sao việc bảo vệ bộ phận này là quan trọng?  Vị trí của bộ phận này biểu tượng cho điều gì (Phục Truyền 28:14, Xuất 18:25; Lê-vi Ký 21:4)? Nghi thức xức dầu trên đầu của một người đã được chữa lành biểu tượng cho điều gì (Lê-vi Ký 14:29)? Nghi lễ đặt tay trên đầu con dê đực để xưng tội liên hệ như thế nào đến sự cứu chuộc (Lê-vi Ký 16:20-22; Cô-lô-se 1:14)?
  2. Trong trận chiến thuộc linh, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu phải làm gì (6:7a)? Kinh Thánh nói gì về mão trụ của sự cứu rỗi (Ê-sai 59:17; Giê-rê-mi 46:4, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8)? Kinh Thánh cho biết sự cứu rỗi của chúng ta đến từ đâu (Thi Thiên 3:8, 7:10, 18:2, 27:1, 37:39, 62:1; Ê-sai 12:2; Giê-rê-mi 3:23; Khải Huyền 7:10, 19:1)? Ai là Đấng đem đến sự cứu rỗi cho chúng ta (Xa-cha-ri 9:9; Giăng 10:9; Công Vụ 4:10-12; Ê-phê-sô 1:7, Hê-bơ-rơ 9:28; Khải Huyền 12:10)? Và làm thế nào để chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi (Công Vụ 16:31; Rô-ma 10:10)?
  3. Tuy nhiên, ma quỷ và những kẻ theo nó nói gì với người tin Chúa (Thi Thiên 3:2; Công Vụ 15:1)? Chúng muốn chúng ta ở trong tình trạng nào (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6-7)? Trong trường hợp đó chúng ta cần phải làm gì (Thi Thiên 42:5, 42:11, 43:5; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8)? Tác giả Thi Thiên cho biết lúc người tin Chúa lâm trận, sự cứu rỗi của Chúa bảo vệ bộ phận nào của người theo Ngài (Thi Thiên 140:7)? Chúng ta nên làm gì sau khi đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa (Thi Thiên 9:14, 13:5, 18:46, 40:10, 40:16, 68:19, 71:15; Ha-ba-cúc 3:18)?  Vì sao chúng ta phải đứng trong hàng ngũ những chiến binh của Chúa (I Ti-mô-thê 2:4; Giu-đe 1:3-8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đầu là nơi kiểm soát mọi hoạt động của cơ thể. Ma quỷ muốn đầu óc của người tin Chúa ở trong tình trạng mê ngủ hoặc hoang mang để nó có thể dễ dàng hạ gục chúng ta bằng những mũi giáo, những lưỡi gươm, và những mũi tên thâm độc (Sáng Thế Ký 3:1-5; Khải Huyền 20:10).  Thay vì hoang mang hoặc mê ngủ, tâm trí chúng ta cần phài như thế nào (II Cô-rinh-tô 2:11)? Việc trang bị mão trụ cứu chuộc của Chúa, tức là có được niềm tin vững vàng nơi sự cứu rỗi từ nơi Chúa, đã và đang giúp bạn như thế nào trước những tấn công của ma quỷ?  Ai là Đấng giúp chúng ta chiến thắng (Rô-ma 8:37)? 
  2. Mở đầu thư Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu Ê-phê-sô rằng Đấng Christ là đầu của Hội Thánh (1:22). Sau đó ông nhắc lại rằng Ngài không chỉ là đầu mà cũng là Cứu Chúa của Hội Thánh (5:23).  Nếu bạn biết chắc rằng Đấng Christ hiện đang lãnh đạo Hội Thánh, bạn sẽ có thái độ nào trước những diễn biến xảy ra trong nhiều Hội Thánh hiện nay?  Sứ đồ Phao-lô lưu ý  Đấng làm đầu Hội Thánh muốn bạn làm gì cho Hội Thánh của Ngài (4:12-16)?

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 6:13-17

  1. Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả trong thời kỳ gian ác; và khi mọi sự đã được hoàn tất, anh em vẫn đứng vững.
  1. Vì vậy, hãy đứng vững, thắt quanh lưng của anh em bằng chân lý, mặc giáp che ngực bằng sự công chính, 15. mang nơi chân sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an; 16. bên cạnh tất cả những điều đó, hãy giương thuẫn của đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt được những mũi tên bằng lửa của ma quỷ. 17. Hãy mang nón bảo vệ của sự cứu rỗi, và gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top