Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:16

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:16

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:16

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Khi đi đường, nếu bị gió thổi cát bụi vào mặt, bạn phản ứng như thế nào?  Bạn sẽ làm gì để che chở cho mắt của mình?  Nếu không phải là cát bụi, nhưng mà là ngọn lửa hoặc những mũi tên đang lao về phía bạn, bàn tay của bạn có thể chống đỡ nỗi những vật này hay không?  Vì sao bạn cần một vật vững chắc hơn và lớn hơn  để che chở cho bạn?    

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô cho biết bên cạnh thắt lưng, áo giáp, và giày dép, người chiến sĩ thuộc linh cần trang bị điều gì nữa (6:16a)?  Thuẫn được dùng để làm gì (6:16b)?  Thuẫn có thể chở che được những bộ phận nào của thân thể? Bên cạnh chức năng phòng thủ, thuẫn còn được dùng để làm gì (Ê-xê-chi-ên 23:24, 26:8)?
 2. Trong Cựu Ước, thuẫn được dùng làm biểu tượng cho ai (Sáng Thế Ký 15:1; Phục Truyền 33:29; II Sa-mu-ên 22:3, 22:31; Thi-thiên 89:18; Châm Ngôn 2:7, 30:5)? Kinh Thánh nói gì về mối liên hệ giữa thuẫn khiên và niềm tin (Thi Thiên 115:9-11), giữa đức tin với Đức Chúa Trời (Mác 11:22)?  Trong trận chiến thuộc linh, đức tin được dùng để làm gì (I Phi-e-rơ 5:9)?  Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho những người tin cậy Ngài (Thi Thiên 91:4; Ê-sai 31:5)? Đức tin đem lại điều gì cho người tin Chúa (Hê-bơ-rơ 11:33; I Giăng 5:4)?
 3. Sứ đồ Phao-lô cho biết thuẫn có thể che chở cho người lính khỏi những điều gì (6:16c)?  Mũi tên biểu tượng cho điều gì (Thi Thiên 64:3; Châm Ngôn 25:18)? Trong câu Kinh Thánh này, lửa biểu tượng cho điều gì (16:6d; Đa-ni-ên 3:15, 3:19-23; Ô-sê 7:4; I Cô-rinh-tô 7:9; Gia-cơ 3:5-6)? Trong lĩnh vực thuộc linh, đức tin nơi Chúa đang gìn giữ người tin Chúa khỏi những sự tấn công nào?
 4. Kẻ tấn công chúng ta là ai (6:16e; Giăng 8:44; Thi Thiên 119:69; Khải Huyền 12:9)? Chúng dùng lửa để làm gì (Giê-rê-mi 52:13; Ê-xê-chi-ên 23:47; Ô-sê 7:4; I Cô-rinh-tô 7:9; Khải Huyền 13:13)? Kinh Thánh có lời khích lệ nào cho bạn khi bạn bị tấn công bởi ma quỷ và những kẻ theo nó (I Phi-e-rơ 4:12-13; Gia-cơ 4:7; Khải Huyền 2:10)?  Số phận của chúng sẽ như thế nào (Ma-la-chi 4:1; Ma-thi-ơ 13:50; Hê-bơ-rơ 10:27; Khải Huyền 14:10, 20:2, 20:10)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Thắt lưng, áo giáp, giày dép, hay mão miện được trang bị để bảo vệ một phần của cơ thể, tuy nhiên thuẫn khiên nếu được dùng cách linh động sẽ che chở mọi bộ phận của thân thể.  Trong Cựu Ước, thuẫn khiên được dùng làm biểu tượng về Đức Chúa Trời và sự che chở của Ngài (Sáng Thế Ký 15:1; Phục Truyền 33:29; II Sa-mu-ên 22:3, 22:31; Thi-thiên 89:18; Châm Ngôn 2:7, 30:5)?.  Đức tin nơi Đức Chúa Trời đã giúp bạn chống trả những tấn công nào đã và đang xảy ra trên đời sống của bạn? Xin cho biết những mũi tên và những ngọn lửa nào bạn đã nhờ cậy Chúa dập tắt?
 2. Có bao giờ bạn nhìn thấy hình ảnh những người lính ghép các tấm thuẫn của họ lại với nhau rồi núp dưới đó để chống trả lại một cuộc tấn công mãnh liệt hay không? Hình ảnh đó gợi ý cho chúng ta chiến thuật nào trong chiến trận tâm linh (Thi Thiên 18:30, 89:18)?  Bên cạnh việc dùng thuẫn khiên để bảo vệ cho chính mình, bạn có đang hiệp chung đức tin của mình với những người khác để bảo vệ cộng đồng Hội Thánh trước sự tấn công của ma quỷ và những quyền lực theo nó hay không (6:12)?
 3. Thuẫn, bên cạnh công dụng bảo vệ, còn được dùng để tấn công (Ê-xê-chi-ên 23:24, 26:8).  Thay vì cứ tiếp tục co cụm phòng thủ, những người tin Chúa có thể làm gì nếu biết nương cậy nơi Đức Chúa Trời để phản công vào những kẻ đã từng tấn công Hội Thánh của Chúa (Giê-rê-mi 46:3; Thi Thiên 35:2, 76:3)?   
 4. Kinh Thánh cũng nhắc đến những người từng là anh hùng, nhưng đã bị sa bại, và thuẫn khiên của họ đã bị nhuốc nhơ (II Sa-mu-ên 1:21).  Điều này nhắc nhở cho bạn như thế nào trong mối quan hệ của chính mình với Đức Chúa Trời (I Sa-mu-ên 16:14-15), để mối quan hệ đó giúp bạn vẫn đứng vững trong vai trò là một chiến binh của Đức Chúa Trời (6:10-13)?  Bạn có cầu nguyện cho những người có trách nhiệm lãnh đạo trong Hội Thánh để họ vẫn đứng vững trong Chúa, không bị vấp ngã, và thuẫn khiên của họ không bị nhuốc nhơ như Sau-lơ hay không?

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 6:13-17

 1. Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả trong thời kỳ gian ác; và khi mọi sự đã được hoàn tất, anh em vẫn đứng vững.
 1. Vì vậy, hãy đứng vững, thắt quanh lưng của anh em bằng chân lý, mặc giáp che ngực bằng sự công chính, 15. mang nơi chân sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an; 16. bên cạnh tất cả những điều đó, hãy giương thuẫn của đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt được những mũi tên bằng lửa của ma quỷ. 17. Hãy mang nón bảo vệ của sự cứu rỗi, và gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top