Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:14

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:14

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn mang áo giáp hay không?  Bạn cảm thấy thế nào? Giữa sự bất tiện vì nặng nề và vướng bận của việc mang áo giáp với ích lợi áo giáp đem lại trong lúc giao chiến, bạn chọn lựa điều nào?    

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trang bị thứ hai của người chiến binh thập tự là gì (6:14c)? Chúa muốn chúng ta lột bỏ những điều gì và được trang bị với điều gì (Rô-ma 13:12)? Tại sao (Rô-ma 13:12a)? Công dụng của áo giáp là để làm gì?  Áo giáp được mặt ở đâu (6:14d; Xuất Ê-díp-tô ký 28:32)?  Áo giáp có thể che chở được những bộ phận nào trong thân thể? Tại sao người chiến sĩ cần phải bảo vệ những bộ phận này (II Sa-mu-ên 4:6, 18:14, 20:10)?
  2. Áo giáp thường được làm bằng vật liệu gì (I Sa-mu-ên 17:5; Khải Huyền 9:9)? Tại sao vật liệu là yếu tố rất quan trọng của áo giáp (Giê-rê-mi 51:3a)? Trong chiến trận thuộc linh, áo giáp có thể được làm bằng những vật liệu nào (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8)? Trong phân đoạn Kinh Thánh này, áo giáp mà Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên mặt được làm bằng vật liệu gì (6:14d)? Tại sao ông khuyên chúng ta nên mặt loại áo giáp như vậy (Ê-sai 59:13-17a)?
  3. Kinh Thánh cho biết bản chất công chính – hay công bình (theo Bản dịch Truyền Thống) –  là của ai (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:27; Phục-truyền 32:4)? Theo hướng dẫn trong Cựu Ước, làm thế nào để một người có thể có được sự công chính (Phục-truyền 6:25)? Thực tế cho thấy có ai làm được như vậy hay không (Rô-ma 3:10)? Trước sự bất lực của con người, Đức Chúa Trời đã làm gì (Công Vụ 13:39; Rô-ma 8:1-5)?  Theo Tân Ước, làm thế để chúng ta có được sự công chính (Rô-ma 3:22, 3:36, 3:28, 3:30 4:5, 4:22, 1:17)?
  4. Ma quỷ thường làm gì với người tin Chúa (Khải Huyền 12:10b)?   Sứ đồ Phao-lô giải thích thêm về hành động mặt áo giáp bằng sự công chính có nghĩa là thực hiện những điều gì (Ê-phê-sô 4:22-24; Rô-ma 5:1, 5:17-21, 6:13)? Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho người công chính (Sáng Thế Ký 7:1, 18:26; Ma-thi-ơ 13:43; Rô-ma 5:9)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ma quỷ luôn tìm cách tấn công vào tấm lòng của người tin Chúa. Kinh Thánh cho biết áo giáp công chính được dùng để bảo vệ tấm lòng của người tin Chúa. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã gục ngã vì đã để cho ma quỷ xâm nhập vào lòng của mình (Giăng 13:2, 13:27).  An-na-nia và Sa-phi-ra đã chết vì để Sa-tan vào lòng (Công Vụ 5:1-4).  Bạn cần làm gì để tránh rơi vào những hoàn cảnh như vậy?  
  2. Trong khi Sứ đồ Phao-lô khuyên những người tin Chúa hãy lột bỏ cuộc đời cũ và mặt áo giáp công chính của Đức Chúa Trời  (Ê-phê-sô 4:22-24), thì có một số người đã hành động ngược lại? Có bao giờ bạn làm như vậy hay không?  Lúc đó bạn muốn làm điều gì? Nguy hiểm nào có thể xảy ra cho bạn?

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 6:13-17

  1. Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả trong thời kỳ gian ác; và khi mọi sự đã được hoàn tất, anh em vẫn đứng vững.
  1. Vì vậy, hãy đứng vững, thắt quanh lưng của anh em bằng chân lý, mặc giáp che ngực bằng sự công chính, 15. mang nơi chân sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an; 16. bên cạnh tất cả những điều đó, hãy giương thuẫn của đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt được những mũi tên bằng lửa của ma quỷ. 17. Hãy mang nón bảo vệ của sự cứu rỗi, và gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Giải thích sơ lược nội dung sách Ê-phê-sô 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top