Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:13-14

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:13-14

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:13-14

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn có thường mang thắt lưng hay không? Các công dụng của thắt lưng là gì?  Có khi nào bạn gặp trở ngại vì thiếu thắt lưng hay không?  Bạn cảm thấy tự tin hay bối rối trong hoàn cảnh đó?   

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sau khi phân tích về những thế lực chống đối người tin Chúa, Sứ đồ Phao-lô đã khuyến khích người tin Chúa nên làm gì (6:10-11, 6:13a)?  Có bao nhiêu lần Sứ đồ Phao-lô nhắc người tin Chúa phải trang bị khí giới của Đức Chúa Trời (6:10; 6:13)? Điều đó cho thấy tầm quan trọng của công tác chuẩn bị này như thế nào? Ba giai đoạn mà người tin Chúa phải trải qua để biết mình có đứng vững hay không là gì (6:13a-c)?  Trong giai đoạn đầu tiên, người tin Chúa cần phải làm gì (6:13a, 6:14-17)?
 2. Trang phục đầu tiên của người chiến sĩ thuộc linh là gì (6:14b)?  Kẻ thù của chúng ta là ai (Giăng 8:44)? Tại sao chúng ta cần phải nai nịt bằng chân lý? Kinh Thánh cho biết chân lý là ai (Rô-ma 3:7; Ê-phê-sô 4:24; Giăng 14:6, 15:26)?  Kinh Thánh còn cho biết chân lý là gì (Giăng 17:17)?  Bên cạnh những ý nghĩa trên, trong nguyên văn, chữ chân lý còn có thể hiểu là chân thật. Chúa muốn người tin Chúa sống như thế nào (I Các Vua 2:4; Thi Thiên 15:2, 119:160; Châm Ngôn 3:3, 23:23)? Tại sao việc trang bị chân lý là điều cần thiết cho người chiến sĩ thuộc linh (4:20-21, 5:6-12; Giăng 8:31-36, 8:43-45)?
 3. Thắt lưng giúp cho trang phục của người chiến sĩ được gọn gàng không bị vướng víu.  Tại sao việc nai nịt như vậy là cần thiết cho người chiến sĩ tâm linh (I Phi-e-rơ 1:13)?  Thắt lưng nằm ở vị trí vừa tầm tay, đây cũng là nơi để gắn những vũ khí như gươm, dao, và súng.  Vũ khí được đặt ngay bên thắt lưng nói lên điều gì về tầm quan trọng của thắt lưng?  Kinh Thánh dạy rằng hành động thắt lưng thể hiện thái độ sẵn sàng (Lu-ca 12:35), tinh thần khiêm tốn phục vụ (Lu-ca 12:37; 17:8), chấp nhận ra đi để thực hiện công tác Chúa giao (Giê-rê-mi 1:17)? Thắt lưng gọn gàng cũng giúp cho người mang thắt lưng thực hiện công việc một cách nhanh chóng hơn (I Các Vua 18:46; II Các Vua 4:29). Kinh Thánh cũng cho biết thắt lưng còn thể hiện tư cách của người tin Chúa. Thiên sứ đã truyền cho Sứ đồ Phi-e-rơ làm gì (Công Vụ 12:8)?  Đức Chúa Jesus dạy rằng tự mình thắt lưng thì tốt hơn để cho người khác thắt lưng (Giăng 21:18)? Tất cả những ý nghĩa trên nhắc nhở chúng ta như thế nào trong việc thắt lưng bằng chân lý để có thể đương đầu với ma quỷ và những thế lực theo nó trong cuộc chiến tâm linh?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong ba ý nghĩa của chữ “chân lý” trong câu Kinh Thánh này là Chúa, Kinh Thánh, và nếp sống thành thật của người tin Chúa, theo bạn ý nghĩa nào là tối cần thiết để đối phó với ma quỷ?  Ma quỷ có thể làm gì với Lời Chúa (Ma-thi-ơ 4:1-11)?  Ma quỷ và những kẻ theo nó có thể làm gì với sự chân thật của người tin Chúa (Mác 13:5; I Ti-mô-thê 4:1; Khải-huyền 13:14)? Tuy nhiên nếu Chúa ở cùng chúng ta thì điều gì sẽ xảy ra (Rô-ma 8:3 1)? 
 2. Trong những ý nghĩa căn bản của hành động “thắt lưng” là: gọn gàng, sẵn sàng, vội vàng, khiêm tốn, phục vụ, dấn thân, …, bạn có thể “thắt lưng” ở những phương diện nào? Những điều nào vẫn còn khó cho bạn thực hiện? Tại sao? Làm thế nào để bạn có thể khắc phục những điều đó để phục vụ Chúa?
 3. Ma quỷ là cha của kẻ nói dối (Giăng 8:44).  Các sứ giả của nó đang làm việc ngày đêm để loan truyền những mầm mống giả dối và độc hại vào trong Hội Thánh, cũng như trong tâm linh của con người (Ma-thi-ơ 13:25; II Phi-e-rơ 2:1). Làm thế nào để bạn có thực hiện lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô “thắt lưng” đầy đủ “chân lý” của Chúa để đương đầu với ma quỷ và các thế lực của nó? 
 4. Thắt lưng giúp người chiến sĩ được gọn gàng.  Những hành trang nào trong cuộc sống của bạn đang làm bạn vướng bận, ngăn trở bạn hầu việc Chúa?  

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 6:10-17 

 1. Sau cùng, anh em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. 11. Hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững chống lại những phương kế của ma quỷ, 12. bởi vì chúng ta không phải chiến đấu chống lại thịt và máu, nhưng chống lại những kẻ thống trị, chống lại những thế lực, chống lại những quyền lực của sự đen tối nầy, và chống lại các tà linh trong các nơi trên trời.
 1. Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả trong thời kỳ gian ác; và khi mọi sự đã được hoàn tất, anh em vẫn đứng vững.
 1. Vì vậy, hãy đứng vững, thắt quanh lưng của anh em bằng chân lý, mặc giáp che ngực bằng sự công chính, 15. mang nơi chân sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an; 16. bên cạnh tất cả những điều đó, hãy giương thuẫn của đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt được những mũi tên bằng lửa của ma quỷ. 17. Hãy mang nón bảo vệ của sự cứu rỗi, và gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top