Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:1-4

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn hiểu gì về sự hiếu kính cha mẹ? Hiếu là gì và kính là gì? Những ý nghĩa này thể hiện như thế nào qua thái độ của con cái đối với cha mẹ? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trách nhiệm của người làm con đối với cha mẹ tin kính Chúa của mình là gì (6:1a; Châm Ngôn 6:20, 23:32; Cô-lô-se 3:20)? Tại sao các con nên làm như vậy (6:1b)? Dựa vào đâu Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên này (6:2a; Xuất 20:12; Phục Truyền 5:16)? Đặc điểm của điều răn này là gì (6:2b)?  Hai phần thưởng dành cho những người làm theo lời khuyên này là gì (6:3; Phục Truyền 5:16)? Theo bạn Đức Chúa Trời có dụng ý gì khi Ngài ban những lời hứa đó?
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên những bậc cha mẹ nên có thái độ như thế nào đối với các con của mình (6:4a; Cô-lô-se 3:21)? Trách nhiệm của người cha là gì (6:4b)?  Hai điều quan trọng mà người cha cần làm cho các con của mình là gì (6:4b; Sáng Thế Ký 18:19; Phục Truyền 6:7, 11:19; Thi Thiên 78:4; Châm Ngôn 22:6; II Ti-mô-thê 3:15)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến ba yếu tố căn bản để khuyên những người con nên vâng lời cha mẹ của mình. Bởi vì đó là điều phù hợp với đạo đức tự nhiên của con người (6:1a), vì luật pháp dạy như vậy (6:2), và vì Đức Chúa Trời muốn như vậy (6:2-3; Lê-vi Ký 9:11-13). Bạn có còn cha mẹ hay không?  Bạn đang thực hành lời dạy về sự hiếu kính cha mẹ từ Kinh Thánh như thế nào?  Bạn đã hoặc đang kinh nghiệm những ơn phước nào từ những lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho bạn?      
  2. Kinh Thánh khuyên các bậc làm cha mẹ nên nuôi dạy các con của mình (6:4b). Trong cuộc sống hiện nay, nhiều người – vì nhiều lý do khác nhau – đã tìm cách bỏ con của mình ngay từ lúc còn trong lòng mẹ, hoặc sau khi đứa bé được sinh ra đời, và thậm chí khi con đã gần trưởng thành. Bạn có bị ảnh hưởng bởi những trào lưu này hay không?  Lời Chúa nhắc nhở bạn như thế nào về vấn đề này? Nếu bạn không có khả năng dồi dào về kinh tế và tài chính, di sản mà bạn có thể để lại cho cuộc đời là gì (Thi Thiên 127:3)?   
  3. Thay vì dùng quyền hành độc đoán của một người cha mà xã hội đã mặc nhiên trao cho người làm cha, Sứ đồ Phao-lô khuyên những người cha tin kính Chúa phải là những người biết kiềm chế, là những nhà giáo dục kiên nhẫn và khôn ngoan biết dạy con của mình tôn trọng kỷ luật và đạo đức theo sự giáo huấn của Chúa. Bạn đang dạy dỗ các con, hay đang nhận sự dạy dỗ từ cha mẹ, của mình như thế nào?  Bao nhiêu thì giờ, tiền bạc, công sức mà bạn đã đầu tư cho phần thể chất (thức ăn, quần áo, đồ chơi, …) và phần tinh thần (học hành, trau giồi năng khiếu, giải trí, …) cho các con của mình?  Ngược lại, bao nhiêu thì giờ, tiền bạc, và công sức bạn đã đầu tư cho phần tâm linh cho các con của bạn? 
  4. Bạn có sống kỷ luật và sống trong đường lối của Chúa hay không?  Làm thế nào để bạn có thể dạy cho mình sống trong kỷ luật và trong đường lối của Chúa (6:4b)?

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4

Bổn phận giữa cha mẹ và con cái

  1. Những người làm con! Hãy vâng lời cha mẹ của mình ở trong Chúa, bởi vì đây là điều đúng. 2. “Hãy hiếu kính cha mẹ của ngươi” – đó là điều răn đầu tiên có kèm theo một lời hứa: 3. “Để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.”
  1. Những người làm cha! Đừng chọc giận các con của mình, nhưng hãy nuôi dạy chúng trong kỷ luật và trong sự giáo huấn của Chúa.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top