Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:25-32

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:25-32

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 4:25-32

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Trong nhà của bạn có những vật dụng nào cũ và bị hư hỏng, nhưng bạn vẫn còn giữ lại hay không? Nếu có, lý do nào khiến bạn làm như vậy?  Nếu có ai tặng cho bạn một món đồ tương tự nhưng còn tốt, bạn có bằng lòng bỏ món đồ cũ bị hư hỏng đó hay không?  Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Trong mối quan hệ với nhau, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa đừng nên làm gì (4:25a; Cô-lô-se 3:8; Hê-bơ-rơ 12:1; Gia-cơ 1:21; I Phi-e-rơ 2:1), và hãy làm gì (4:25b, 4:15; Xa-cha-ri 8:16; Cô-lô-se 3:9)? Tại sao điều này là quan trọng đặc biệt đối với những người trong gia đình và trong Hội Thánh (4:25c; Rô-ma 12:5)?
 2. Nếu bất đồng, người tin Chúa có thể làm gì (4:26a; Thi Thiên 4:4)? Tuy nhiên, đừng làm ba điều nào (4:26b-27; Rô-ma 12:19; Gia-cơ 4:7)? Tại sao?
 3. Trong vấn đề sở hữu, người tin Chúa không nên làm gì (4:28a)? Nhưng phải sống thế nào (4:28b; Công Vụ 20:35; I Cô-rinh-tô 4:12; Ga-la-ti 6:10; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:11; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:8; Tít 3:8)? Tại sao (4:28c; Lu-ca 3:11; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:12)?
 4. Trong ngôn ngữ, người tin Chúa nên cẩn thận về điều gì (4:29a, 5:4; Ma-thi-ơ 12:34; Cô-lô-se 3:8)? Nhưng phải nói như thế nào (4:29b)? Với mục đích gì (4:29c; Truyền Đạo 10:12; Rô-ma 14:19)?
 5. Người tin Chúa cần có thái độ nào đối với Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời (4:30a; Ê-sai 63;10; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19)? Tại sao (4:30b, 1:13; Giăng 3:33)?
 6. Xin liệt kê sáu điều người tin Chúa cần loại bỏ (4:31, 4:22; Rô-ma 3:14; Cô-lô-se 3:8, 3:19; I Phi-e-rơ 2:1)? Xin liệt kê ba điều người tin Chúa cần thực hành trong cách cư xử với nhau (4:32a; I Cô-rinh-tô 13:4; Cô-lô-se 3:12-13; I Phi-e-rơ 3:8)? Tại sao (4:32b; Ma-thi-ơ 6:12-15; I Cô-rinh-tô 2:10)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong phân đoạn Kinh Thánh này Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên một số ví dụ về những điều không tốt trong nếp sống cũ mà người tin Chúa cần phải loại bỏ.  Thêm vào đó, ông cũng đưa ra một số hướng dẫn cho nếp sống mới của người tin Chúa. Có những nếp sống cũ nào được liệt kê trong phân đoạn Kinh Thánh này mà bạn vẫn chưa bỏ được?  Nếu có, lý do nào bạn vẫn lưu giữ những điều đó?  Bạn cần làm gì để những phẩm chất tốt đẹp của Chúa sẽ trở thành hiện thực trong đời sống của bạn (4:22-24)  

Kinh Thánh:  

Đời Sống Mới Trong Chúa

 1. Vì vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối – “Mỗi người trong anh em hãy nói thật với người lân cận của mình” – bởi vì chúng ta là những chi thể của nhau.
 1. Tức giận, nhưng đừng phạm tội; đừng phẫn nộ cho đến khi mặt trời lặn, 27. và cũng đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ.
 1. Người trộm cắp, đừng trộm cắp nữa; nhưng người đó hãy lao động, dùng tay của mình làm việc lương thiện, để có thể giúp đỡ những người có nhu cầu.
 1. Đừng để một lời bất khiết nào ra từ miệng anh em, nhưng hãy nói những lời tốt lành, có ích cho sự xây dựng, đem ân phước đến cho người nghe.
 1. Và đừng làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng cho ngày cứu chuộc.
 1. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, nói tục, cùng mọi điều hiểm độc. 32. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ, dịu dàng, tha thứ nhau, như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top