Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nơi Vĩnh Phước

Thánh Ca: Nơi Vĩnh Phước

Tựa đề: Nơi Vĩnh Phước
Nguyên tác: When We All Get to Heaven
Lời: Eliza E. Hewitt
Nhạc: Emily D. Wilson
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 345

When We All Get to Heaven
1. Sing the wondrous love of Jesus,
Sing His mercy and His grace;
In the mansions bright and blessed
He’ll prepare for us a place.
Refrain:
When we all get to heaven,
What a day of rejoicing that will be!
When we all see Jesus,
We’ll sing and shout the victory!
2. While we walk the pilgrim pathway,
Clouds will overspread the sky;
But when trav’ling days are over,
Not a shadow, not a sigh.
3. Let us then be true and faithful,
Trusting, serving every day;
Just one glimpse of Him in glory
Will the toils of life repay.
4. Onward to the prize before us!
Soon His beauty we’ll behold;
Soon the pearly gates will open;
We shall tread the streets of gold.
Nơi Vĩnh Phước
1. Giê-xu nhân ái, từ bi vô ngần
Ta nên khen ngợi ân điển Ngài
Nay Chúa sắm dành trên chốn phước ân
Nhà sáng láng cho ta ở mãi.
Điệp Khúc:
Hồi dân thánh thảy cất lên trời
Là ngày ta thong dong vui tươi đầy sung sướng
Cùng chiêm bái Vua muôn đời
Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.
2. Nay ta hăng hái lần trên thiên trình
Tuy mây đen mịt giăng khắp trời
Nhưng hết thánh trình, Chân Chúa tiếp nghinh
Từ đây không than phiền, tăm tối.
3. Ta nên bươn tới phần thưởng thiên đàng
Nay mai nhìn mặt vinh hiển Ngài
Kìa, cửa bích ngọc thiên quốc mở toang
Cùng nhau lên đường vàng khoan thai.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top