Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Ê-đê: Tin Cậy Vâng Lời – Đăo Leh Anăn Gưt

Thánh Ca Ê-đê: Tin Cậy Vâng Lời – Đăo Leh Anăn Gưt

Tựa đề Ê-đê: Đăo Leh Anăn Gưt (#178)
Tựa đề Việt Ngữ: Tin Cậy Vâng Lời
Nguyên tác: Trust and Obey
Lời: John H. Sammis, 1887
Nhạc: Daniel B. Towner
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) –  Bài Số 261

Trust and Obey

1. When we walk with the Lord
in the light of His Word,
What a glory He sheds on our way!
While we do His good will,
He abides with us still,
And with all who will trust and obey.

Refrain:
Trust and obey,
for there’s no other way
To be happy in Jesus,
but to trust and obey.

2. Not a shadow can rise,
not a cloud in the skies,
But His smile quickly drives it away;
Not a doubt or a fear,
not a sigh or a tear,
Can abide while we trust and obey.

3. Not a burden we bear,
not a sorrow we share,
But our toil He doth richly repay;
Not a grief or a loss,
not a frown or a cross,
But is blessed if we trust and obey.

4. But we never can prove
the delights of His love
Until all on the altar we lay;
For the favor He shows,
for the joy He bestows,
Are for them who will trust and obey.

5. Then in fellowship sweet
we will sit at His feet.
Or we’ll walk by His side in the way.
What He says we will do,
where He sends we will go;
Never fear, only trust and obey.

Tin Cậy Vâng Lời

1. Cùng đi với Chúa mỗi ngày,
Lời Kinh Thánh sáng soi đây,
Được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời;
Vì vâng ý Chúa trên trời,
Ngài vui dẫn dắt ta hoài,
Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời.

Điệp Khúc:
Tin cậy vâng lời,
Nào nhờ cách gì trong đời,
Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi!
Hằng duy tin cậy vâng lời.

2. Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù,
Nầy không bóng tối âm u,
Nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời;
Còn đâu thổn thức bơ thờ,
Còn đâu khóc lóc nghi ngờ,
Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời.

3. Còn đâu phải gánh nặng nề,
Còn đâu khổ ách đê mê,
Mọi việc ta Chúa toan đền đáp rộng rời;
Lòng không bối rối, lo buồn,
Mặt không nhăn nheo thẹn thuồng,
Vì thật được phước do tin cậy vâng lời.

4. Phàm nhân chẳng thể suy lường,
Niềm vui của Đấng yêu thương,
Thực nghiệm cho kẻ vui lòng hiến trọn đời;
Nhờ ân điển Chúa tuôn tràn,
Niềm vui lớn Chúa luôn ban,
Thuộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời.

5. Thần linh ấn chứng trong lòng,
Cùng Jêsus Christ giao thông,
Được Ngài vui ở bên mình mãi không rời;
Ngài sai khiến quyết vâng hoài,
Dạ! tôi đây đang trông Ngài,
Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top