Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thương Khó Phục Sinh – Piano

Thánh Ca: Thương Khó Phục Sinh – Piano

Pianist: Kaleb Brasee 
Mục lục:

0:00Thập Tự Xưa – The Old Rugged Cross   
4:45Thánh Thủ – O Sacred Head Now Wounded
8:07 – What Wondrous Love is This
11:28Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha – Lead Me to Calvary
14:00 – Were You There (When They Crucified My Lord)
17:53Nơi Gô-gô-tha – Alas and Did My Savior Bleed (At the Cross)
22:23 – O the Blood of Jesus
23:43Ngợi Khen Chúa Đã Chuộc Tôi – I Will Sing of My Redeemer
28:08 – Glory To His Name
30:50 – Hallelujah, What a Savior
33:02 – Hosanna, Loud Hosanna
34:22Christ Phục Sinh – Christ Arose
36:45Ngày Nay Chúa Phục Sinh – Christ the Lord is Risen Today
39:14Nơi Gô-gô-tha – At Calvary
41:36Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi – What a Wonderful Savior

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top