Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mừng Chúa Phục Sinh (2016) – Phần 03

Mừng Chúa Phục Sinh (2016) – Phần 03

WestAnaheimUMC_01       Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, CA

WestAnaheimUMC_02Tiệc Phục Sinh – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, CA

WestAnaheimUMC_03Tiệc Mừng Chúa Phục Sinh- Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, CA

WestAnaheimUMC_07Chung vui mùa Phục Sinh – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, CA

WestAnaheimUMC_06Chung vui mùa Phục Sinh – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, CA

WestAnaheimUMC_08Chung vui mùa Phục Sinh – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, CA

WestAnaheimUMC_04Chung vui mùa Phục Sinh – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, CA

PeaceCC_Houston_01Ban Thiếu Niên – Hội Thánh Tây Bắc Hoston, Texas

PeaceCC_Houston_03 Ban Thanh Niên – Hội Thánh Tây Bắc Hoston, Texas

PeaceCC_Houston_04Ban Phụ Nữ – Hội Thánh Tây Bắc Hoston, Texas

PeaceCC_Houston_02Ban Hướng Dẫn Thờ Phượng – Hội Thánh Tây Bắc Hoston, Texas

    SanBernadino_CMA_03
Lễ Thương Khó – Hội Thánh San Bernadino, CA

SanBernadino_CMA_01Ban Hát Hội Thánh San Bernadino, CA

SanBernadino_CMA_02Ban Hướng Dẫn Thờ Phượng – Hội Thánh San Bernadino, CA

KheSanh_01_nBan Hát Sắc Tộc – Hội Thánh Khe Sanh, Quảng Trị

KheSanh_02Ban Hát Nam Giới –  Hội Thánh Khe Sanh, Quảng Trị

KheSanh_03Cầu nguyện tin nhận Chúa – Hội Thánh Khe Sanh, Quảng Trị

Mừng Chúa Phục Sinh – 2016
From TVTL Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top