Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mừng Chúa Phục Sinh (2016) – Phần 02

Mừng Chúa Phục Sinh (2016) – Phần 02

    Hamburg_01
Trại Phục Sinh – Hamburg, Đức

Hamburg_03
Trại Phục Sinh – Hamburg, Đức

Hamburg_05Trại Phục Sinh – Hamburg, Đức

Hamburg_04Trại Phục Sinh – Hamburg, Đức

Hamburg_06Trại Phục Sinh – Hamburg, Đức

Hamburg_02Trại Phục Sinh – Hamburg, Đức

Hamburg_01Trại Phục Sinh – Hamburg, Đức

Hanoi_02 Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_05Ca Đoàn Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_04Quang Cảnh Lễ Thương Khó – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_03Cầu Nguyện – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_07Dự Tiệc Thánh – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_08Dự Tiệc Thánh – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_06Dự Tiệc Thánh – Hội Thánh Hà Nội

Hanoi_09Cầu Nguyện Tiếp Nhận Chúa – Hội Thánh Hà Nội

Austin_CMA_02Ban Hát Nữ  – Hội Thánh CMA Austin, Texas

Austin_CMA_01Ban Thanh Niên Hội Thánh CMA Austin, Texas

Berryessa_01Ca Đoàn Hội Thánh CMA Berryessa, San Jose, CA

Mừng Chúa Phục Sinh – 2016
From TVTL Friends Around the World

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top