Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Worthy Is The Lamb – Tôn Ngợi Chiên Con

Thánh Ca: Worthy Is The Lamb – Tôn Ngợi Chiên Con

Tựa đề: Worthy Is The Lamb
Tác giả: Darlene Zschech
Trình bày: Brooklyn Tabernacle Choir

Tôn Ngợi Chiên Con

Tạ ơn Jêsus dấu yêu 
Vì tội con Ngài gánh bao điều. 
Thập tự đau thương, ai thấu hiểu? 
Chúa vui xuống trần
Chịu chết bởi yêu con nhiều.

Tạ ơn Giê-xu dấu yêu,
Từng lằn roi nhục nhã cam chịu. 

Làm sạch con – do sông huyết phiếu, 
Ôi tình yêu Ngài
Thật bao la! Nay con đã hiểu!

Chiên Thánh Giê-xu ơi!
Tôn quí đến đời đời, 

Con cúi nơi ngôi Ngài tôn vinh. 
Vương quyền muôn thu đắc thắng!

Chiên Thánh Giê-xu ơi!
Là Cứu Chúa từ trời, 

Vua trên muôn vua năng quyền nơi nơi. 
Chiên Con thật oai nghi!
Chiên Con thật đáng tôn!

 

Worthy Is The Lamb

Thank you for the cross, Lord.
Thank you for the price you paid.
Bearing all my sin and shame,
In love you came
And gave Amazing Grace.
 
Thank you for the scars, Lord.
Thank you for the nail-pierced hands.
Wash me in Your cleansing flow,
Now all I know…
Your forgiveness and embrace.
 
Worthy is the Lamb
Seated on the throne.
We crown You now with many crowns
You reign victorious!
 
High and lifted up
Jesus, Son of God.
The Treasure of Heaven, crucified…
Worthy is the Lamb.
………..
Worthy is the Lamb.
Worthy is the Lamb.
Worthy is the Lamb.
Worthy is the Lamb.

Bài Đọc Thêm: Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top