Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin (Spanish)

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin (Spanish)

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin
Nguyên tác: I Know Whom I Have Believed
Tựa đề Tây Ban Nha: Yo Se En Quien He Creido

Lời: Daniel W. Whittle
Nhạc: James McGranahan
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 262

I Know Whom I Have Believed
1. I know not why God’s wondrous grace
To me He hath made known,
Nor why, unworthy, Christ in love
Redeemed me for His own.
Refrain:
But “I know Whom I have believed,
And am persuaded that He is able
To keep that which I’ve committed
Unto Him against that day.”
2. I know not how this saving faith
To me He did impart,
Nor how believing in His Word
Wrought peace within my heart.
3. I know not how the Spirit moves,
Convincing men of sin,
Revealing Jesus through the Word,
Creating faith in Him.
4. I know not what of good or ill
May be reserved for me,
Of weary ways or golden days,
Before His face I see.
5. I know not when my Lord may come,
At night or noonday fair,
Nor if I walk the vale with Him,
Or meet Him
Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin
1. Vì sao tôi hưởng ân điển hôm nay
Thật không phương thế phô bày
Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê
Mà Christ đem huyết mua về
Điệp Khúc:
Dầu vậy, bởi biết chính Đấng tôi đang tin
Nên quyết không e thẹn
Nguyền dâng thân linh này
Kìa Đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn
Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.
2. Vì sao Chân Chúa ban đức tin đây
Mà tôi được cứu thế nầy
Lúc tin Kinh Thánh lòng thấy an khương
Thật tôi không thể am tường.
3. Thật tôi không hiểu họa phước ra sao
Rồi đây xảy đến thế nào
Bước tôi trên quãng mờ tối gian nan
Hoặc trong quang cảnh ngày vàng.
4. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây
Hoặc khuya hay giữa ban ngày
Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai
Hoặc lên không trung gặp Ngài.

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top