Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cơn Mưa Phước Lành

Thánh Ca: Cơn Mưa Phước Lành

Tựa đề: Cơn Mưa Phước Lành
Nguyên tác: There Shall be Showers of Blessing

Lời: Daniel W. Whittle
Nhạc: James McGranahan
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 202

There Shall be Showers of Blessing

1. There shall be showers of blessing:
This is the promise of love;
There shall be seasons refreshing,
Sent from the Savior above.

Refrain:
Showers of blessing,
Showers of blessing we need:
Mercy-drops round us are falling,
But for the showers we plead.

2. There shall be showers of blessing,
Precious reviving again;
Over the hills and the valleys,
Sound of abundance of rain.

3. There shall be showers of blessing;
Send them upon us, O Lord;
Grant to us now a refreshing,
Come, and now honor Thy Word.

4. There shall be showers of blessing:
Oh, that today they might fall,
Now as to God we’re confessing,
Now as on Jesus we call!

5. There shall be showers of blessing,
If we but trust and obey;
There shall be seasons refreshing,
If we let God have His way.

 

Cơn Mưa Phước Lành

1. Từ trời dội một cơn mưa phước lành,
Lời vàng từ lòng yêu hứa ban,
Dồi dào nguồn phước mát mẻ hồn linh,
Do Giê-xu tuôn tràn lai láng.

Điệp Khúc
Chính mưa phước ơn hồng,
Chúng con đang mong chờ mưa ấy;
Chúa biết rõ chúng con đang chờ trông.
Nguyền Ngài dội trận mưa lớn đây.

2. Từ trời dội một cơn mưa phước lành,
Đượm nhuần lòng này bao phước thiêng;
Tràn trề từ trũng chảy quanh đồi xanh,
Cơn mưa to nghe ầm vang tiếng.

3. Từ trời dội một cơn mưa phước lành,
Nhiệt thành cầu Ngài mau đổ mưa;
Tràn đầy lòng suối phước hạnh diệu vinh,
Ban mưa cho như lời tuyên hứa.

4. Từ trời dội một cơn mưa phước lành,
Vào lòng nào ngày đêm tín trung;
Gội nhuần nguồn phước mát mẻ hồn linh,
Luôn kêu xin Cha! Đừng nao núng.

5. Từ trời dội một cơn mưa phước lành,
Nguyền giờ nầy được mưa chứa chan;
Đồng lòng toàn thể xưng nhận tội danh,
Nhân danh Giê-xu cầu mưa giáng.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top