Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Đứng Trên Lên Hứa – Standing on the Promises

Đứng Trên Lên Hứa – Standing on the Promises

Tựa đề: Standing on the Promises
Lời Việt: Đứng Trên Lời Hứa
Thánh ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 201
Sáng tác: R. Kelso Center

Tựa đề: Leaning on the Everlasting Arms
Lời Việt: Nương Cánh Vĩnh Sinh
Thánh ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 290
Lời: Elisha Albright Hoffman (1839-1929)
Nhạc: Anthony Johnson Showalter (1858-1924)

Trình bày: Selah Band

Standing on the Promises

Standing on the promises of Christ my King,
Through eternal ages let His praises ring.
Glory in the highest I will shout and sing
I’m standing on the promises of God.

Standing on the promises that cannot fail
When the howling storms of doubt and fear assail.
By the living word of God I shall prevail.
I’m standing on the promises of God.
Standing, standing, standing on the promises of God my Savior.
Standing, standing, standing on the promises of God.

Leaning on the everlasting arms

1. What a fellowship, what a joy divine,
Leaning on the everlasting arms;
What a blessedness, what a peace is mine,
Leaning on the everlasting arms.

Refrain:
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.

2. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way,
Leaning on the everlasting arms;
Oh, how bright the path grows from day to day,
Leaning on the everlasting arms.

3. What have I to dread, what have I to fear,
Leaning on the everlasting arms?
I have blessed peace with my Lord so near,
Leaning on the everlasting arms.

Đứng Trên Lời Hứa

1. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua Christ hứa phán,
Nguyền đời đời tôi tán mỹ Vua thành thật hoàn toàn;
Tôi hoan ca mãi trên từng trời danh Cha cả sáng,
Chính hứa ngôn đây chổ đứng thật bàn an.

Ðiệp Khúc:
Ðứng trên lời đây,
Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay;
Ðứng trên lời ấy.
Ðứng khăng khăng trên hứa ngữ Vua Christ nay.

2. Tôi nay đương đứng trên lời nghìn thu không cải hoán
Luồng ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn
Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán
Chính hứa ngôn đây chổ đứng thật bàn an.

3. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua Christ hứa phán,
Thật đời đời tôi với Chúa dây yêu thương buộc ràng,
Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm Linh chói sáng,
Chính hứa ngôn đây chổ đứng thật bàn an.

4. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đá tảng,
Hằng ngày lòng lặng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng;
Tôi luôn an nghĩ trong Vua Christ lòng được thỏa mãn,
Chính hứa ngôn đây chổ đứng thật bàn an.

Nương Cánh Vĩnh Sinh

1.  Phước bấy mối giao thân, phước bấy mối vui thần,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh;
Lớn bấy chốn an thân, lớn bấy phước siêu trần,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

Ð.K:
Quyết nương, nương vào,
Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh;
Quyết nương, nương vào,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

2.  Cứ tiến bước vững an, lướt đến chốn thiên đàng,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh;
Lối chánh Chúa sẵn ban, bước tới thấy huy hoàng,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

3.  Chẳng khiếp, chẳng phân vân, quyết cứ vững tâm thần,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh;
Phước thái thắm tâm thần lúc có Jêsus gần,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top