Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Quyền Năng Từ Đức Thánh Linh Của Các Tín Hữu Thời Ban Đầu

Quyền Năng Từ Đức Thánh Linh Của Các Tín Hữu Thời Ban Đầu

Sứ điệp: Quyền Năng Từ Đức Thánh Linh Của Các Tín Hữu Thời Ban Đầu
Nguyên văn: The Holy Spirit’s Power of The First Christians 

Dịch và thuyết minh: Sứ Điệp Tỉnh Thức


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top