Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Xuất Cảng

Điện Thoại Phúc Âm: Xuất Cảng

Điện Thoại Phúc Âm: Xuất Cảng

 

Xuất Cảng

Tờ nguyệt san lớn nhất của Mỹ vừa đăng một bài kêu gọi dân chúng Mỹ nên tìm cách chặn đứng việc xuất cảng thuốc lá đến các nước thuộc Thế Giới Đệ Tam, tức là các quốc gia kém mở mang.

Theo tác giả thì công ty thuốc lá, vì các món lợi kết sù mà đem tang tóc bịnh tật đến dân chúng các xứ kém mở mang như các xứ bên Phi-Châu, Nam-Mỹ, Á-Châu. Cơ-Quan Y-Tế Thế-Giới cũng báo cáo rằng: trong một số quốc gia kém mở mang những bịnh tật do thuốc lá gây ra đã tăng đến mức độ nguy hại như các chứng bịnh truyền nhiễm.

Những chứng bịnh của hệ thống tuần hoàn tức là hệ thống các mạch máu và chứng bịnh ung thư phổi trước đây hầu như không thấy có ở các xứ này, nhưng từ khi thuốc lá nhập cảng ồ ạt vào xứ của họ, thì số người chết vì các bệnh này đã và đang gia tăng một cách đáng sợ.

Việc xuất cảng thuốc lá ra xứ người để bán lấy lợi mà không thèm để ý đến sức khỏe và mạng sống của người khác làm cho chúng ta thấy rõ hai đặc tính cố hữu của loài người. Hai đặc tính này không phải chỉ con người tư bản mới có, nhưng nếu phân tích cho đến nơi đến chốn thì chúng ta thấy chúng là đặc tính chung của loài người, dù theo lý tưởng hay ý thức hệ nào cũng vậy.

Đặc tính thứ nhứt là: vì lợi mà mù quáng, hay là chỉ thấy cái lợi cho mình mà không cần để ý đến cái hại của người khác. Đặc tính này không phải chỉ được chứng minh bằng việc xuất cảng thuốc lá mà thôi, nhưng cũng được chứng minh trong đời sống hằng ngày của cá nhân ta, cũng như của các hiệp hội, các đoàn thể, các quốc gia mà chúng ta thấy nhan nhản xung quanh ta…

Còn đặc tính thứ hai là: thích cho người khác làm điều xấu, hay lầm lỗi. Người hút thuốc lá thì thích cho bạn bè mình hút thuốc lá, người hút thuốc phiện cũng ráng mời mọc bạn bè mình hút thuốc phiện, người đánh bạc cũng rủ rê bạn bè ngồi vào sòng bạc cho có bạn. Tại sao người ta lại thích cho người khác làm lỗi như mình?

Thánh Kinh dạy rằng: “Người ta đầy dẫy mọi điều bất nghĩa, độc ác, tham lam, hung dữ, ghen ghét, v.v… Dầu họ biết là mạng lịnh Đấng Tạo Hóa cho biết rằng những người phạm các tội đó đều phải chết, thế mà chẳng những họ phạm thôi đâu, lại còn khuyến khích cho người khác phạm các điều ấy nữa.”

Đặc tính của loài người là: vì mình; là nghĩ đến lợi của mình, là thích người khác lầm lỗi như mình. Trong khi đó bổn tính của Đức Chúa Trời, cũng như bốn tính mà con cái Chúa phải có là: vì người khác.

Người ta nghĩ đến lợi của chính mình, nhưng con cái Chúa có lời dạy của Kinh Thánh là: “đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng phải tìm lợi ích cho người khác.” Cái gương quên mình để tìm lợi ích cho người khác đã được chính Chúa Giê-xu nêu cao. Ngài chẳng những đã hi sinh cái lợi, mà Ngài còn hi sinh cả sinh mạng của Ngài để đem chúng ta trở về phục hòa với Đấng Tạo Hóa.

Trong khi người ta muốn cho người khác phạm tội như mình, thì Chúa Giê-xu vì tình thương mà tình nguyện gánh vác tội lỗi của nhân loại mà chịu chết, và con cái của Chúa phải theo gương Chúa mà yêu thương người khác, vì Thánh Kinh dạy rằng: “Tình Thương khỏa lấp vô số tội lỗi.”

Chúng ta chỉ có thể yêu thương đồng bào đồng loại được khi chúng ta kính yêu Chúa vì Chúa đã phán rằng: “Ai yêu mến Ta thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta cũng thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top