Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Urbana

Điện Thoại Phúc Âm: Urbana

Điện Thoại Phúc Âm: Urbana

 

Urbana

Vào mấy ngày cuối năm 1979 và đầu năm 1980, hơn 16 ngàn sinh viên, và thanh niên thiếu nữ thuộc nhiều chủng tộc đã họp đại hội ở Urbana, tiểu bang Illinois. Đây không phải là một đại hội thể thao, cũng không phải là một đại nhạc hội, hay một cuộc hội họp chính trị mà ta thường thấy trên TV. Nhưng đây là một đại hội để thảo luận và đẩy mạnh tinh thần truyền giáo, tức là tinh thần rao truyền Phúc Âm cho những người chưa biết Chúa Cứu Thế. 

Có lẽ chúng ta đã nói quá nhiều về các cái xấu của xã hội Mỹ, như về việc trẻ con vô phép với cha mẹ, về lối sống buông thả. Nhưng chúng ta ít nói đến những điểm tốt của họ, như đại hội truyền giáo ở Urbana vừa rồi. 

Họ là những người trẻ tuổi đã được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế, và đã thấy trách nhiệm của họ là phải đi rao truyền Phúc Âm. Rao truyền Phúc Âm khác hẳn với truyền bá tôn giáo, hay tuyên truyền một lý tưởng. Người truyền bá tôn giáo hay tuyên truyền lý tưởng có mục đích thuyết phục người khác gia nhập tôn giáo hay tổ chức của mình. Còn người rao truyền Phúc Âm thì giống như người vừa được cứu thoát khỏi một tòa nhà đang cháy. Vì mình đã được cứu thoát trong khi còn bao nhiêu người khác đang ngủ trong toà nhà ấy, nên mình phải liều mạng chạy lại, la lớn để đánh thức người đang ngủ, và dìu dắt những người đang bị mắc kẹt trong tòa nhà ấy ra đến một nơi an toàn. Tòa nhà ấy là thế giới chúng ta đang sống, vì Thánh Kinh chép rõ rằng: “Thế gian này đang để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt cháy thế gian và tất cả các tội lỗi dơ bẩn đang đầy dẫy trên thế gian này.” 

Nhưng tất cả mọi người đang sống trên thế giới đều có thể được cứu thoát. Đường cứu rỗi đã được Chúa Giê-xu mở bằng chính mạng sống và Huyết của Ngài. Chúa đã kêu gọi chúng tôi thức dậy và đem chúng tôi đến nơi an toàn trong Chúa, vì vậy chúng tôi hiện đang la lớn tiếng để kêu gọi tất cả mọi người hãy thức giấc, và chạy đến với Chúa Cứu Thế. Đó là công việc mà hàng chục ngàn người trẻ tuổi hội họp ở Urbana đã quyết định làm, dù có phải hy sinh tiền bạc, hay mạng sống đi nữa, họ cũng sẵn sàng.

Ngoài những thanh niên đã họp ở Urbana, ở nước Mỹ cũng có rất nhiều nhóm sinh viên và thanh niên để thì giờ đi nói cho đồng bào biết về Phúc Âm. Có những người chơi bóng rỗ rất giỏi đã từ chối số lương mấy trăm ngàn mỹ kim một năm để gia nhập một đoàn bóng rỗ đặc biệt, và đi từ trường đại học này đến trường đại học khác để nói về ơn cứu rỗi của Chúa trong các trận đấu bóng rỗ. 

Có những ca sĩ nổi danh như Bob Dylan, Johnny Cash v.v… đã dùng tài ca hát mà Chúa cho họ để tôn vinh Chúa, nói cho các tù phạm, sinh viên và mọi người hâm mộ âm nhạc biết về Phúc Âm yêu thương của Thượng Đế.

Có người chê họ là những người cuồng tín, những người say đạo. Nhưng thực sự họ là những người đã nhìn thấu suốt cuộc đời hiện tại đến cuộc đời tương lai. Họ đã thấy rằng Chúa đã đến thế gian, chịu chết, để ban cho họ sự sống đời đời. Chẳng những Chúa ban cho họ mà thôi, nhưng Chúa còn có đủ sự sống đời đời để ban cho tất cả mọi người tin nhận Chúa. 

Khi thấy rõ như vậy, và biết rằng thế gian này sẽ bị lửa trời hình phạt, họ không thể nào không dùng tài, sức, thì giờ cho Chúa để nói về tình thương của Chúa cho đồng bào đồng loại họ. Họ vâng lời Chúa dạy rằng: “Các con hãy đi khắp thế gian, nói cho mọi người biết về Phúc Âm yêu thương của Ta.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top