Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Trong Chân Lý

Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Trong Chân Lý

Tự Do Trong Chân Lý

Khi nghe Phúc Âm giải thích phương pháp Thượng Đế cứu rỗi nhân loại, người ta thường có hai nhận định trái ngược: 1) Phúc Âm quá dễ dàng, vì chỉ đòi hỏi người có tội ăn năn tội lỗi, mà không buộc phải làm các việc công đức để lập công chuộc tội; và 2) Phúc Âm quá khắc khe khi buộc người theo Chúa phải lệ thuộc vào Thượng Đế và mất hẳn tự do cá nhân.

Đối với nhận định thứ nhất, chúng tôi xin trả lời: Phúc Âm cứu rỗi không dễ dàng đâu, Thượng Đế không buộc người có tội phải lập công chuộc tội vì dù con người có cố gắng sức đến đâu, các việc công đức của họ cũng chỉ là những manh áo dơ bẩn trước mặt Ngài.  Ngoài ra công cuộc cứu rỗi nhân loại đã được chính Thượng Đế Ngôi Hai là Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện bằng cách xả thân chịu chết trên cây thập tự giá, thì thử hỏi trên trần gian có ai có thể làm công việc gì xứng đáng với sự hy sinh cao cả đó của Thượng Đế?

Vì lý do Thượng Đế chỉ đòi hỏi chúng ta thành thật ăn năn tội lỗi vâng lời Thượng Đế và mở lòng ra tiếp Ngài vào lòng để Ngài sinh chúng ta lại làm con cái của Thượng Đế, và bắt đầu sống thánh thiện đúng với địa vị mới của mình.  Nhận định cho rằng Phúc Âm quá khắt khe không cho người theo Chúa tự do cá nhân làm điều chúng ta thường được nghe khi người ta nói đến các quyền tự do căn bản của con người.

Nhưng thực sự tự do là gì?  Tự do không phải là phóng túng, là tự do làm điều xấu, nhưng tự do chỉ có giá trị và tồn tại khi phụng sự cho lẽ phải, “tự do để làm điều phải.”  Tự do quá trớn, tự do tuyệt đối chỉ đưa đến hủy diệt tự do.  Tự do luôn luôn đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm, tự do là tôn trọng lẽ phải, tôn trọng giá trị và tự do của người khác.

Trước hết, chúng ta phải nhấn mạnh rằng Thượng Đế lúc nào cũng trọng quyền tự do của con người.  Thượng Đế không bao giờ buộc chúng ta phải chấp nhận Phúc Âm cứu rỗi của Ngài, cũng như Ngài không bao giờ bỏ ai xuống hỏa ngục nếu người đó lựa chọn ân cứu rỗi của Ngài.

Thượng Đế đã dựng nên loài người để sống trong môi trường thánh thiện, để được hưởng những quyền lợi dành riêng cho con cái của Ngài.  Nhưng loài người đã phản nghịch Thượng Đế, tự mình từ bỏ đời sống môi trường thánh thiện, và từ khước các đặt quyền Thượng Đế vẫn dành cho mình.

Sau khi đã phản nghịch Thượng Đế, người ta đã đòi cho được quyền tự do chối bỏ Thượng Đế và lập luận rằng: Nếu tôi tiếp nhận Phúc Âm, tôi phải trở lại môi trường thánh thiện của Thượng Đế và như vậy tôi phải mất quyền tự do của mình.

Lập luận của người này chẳng khác nào lập luận của con cá phóng mình ra khỏi nước để đi tìm tự do trên đất khô vì cho rằng nước làm cho nó mất tự do.

Số phận của một người ra khỏi môi trường của Thượng Đế cũng giống số phận con cá ra khỏi nước, dù cố gắng cựa quậy trong vài ba giờ đồng hồ, trước sau gì cả hai cũng bị chết khô dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.

Con người không thể nào có tự do thật sự, khi con người  vẫn còn phản nghịch Thượng Đế và sống ở ngoài môi trường của Thượng Đế.  Sự thật đó đã được Chúa Cứu Thế xác nhận khi Ngài phán rằng: “Ai phạm tội thì người đó là nô lệ của tội lỗi.”

Nhiều người đã liều chết tranh đấu để được quyền tự do, như: tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại v.v.., nhưng nếu không biết xử dụng đó chỉ là tự do quá trớn, tự do bừa bãi như chúng ta thường thấy ở các nước Tây phương, và con người làm nô lệ cho tội lỗi và các dục vọng đê hèn.

“Các con sẽ biết Chân lý, Chân lý sẽ phóng thích các con.”  Chỉ khi nào được Chân Lý của Thượng Đế là Chúa Cứu Thế Giê-xu phóng thích và đem trở về môi trường thánh thiện của Thượng Đế, chúng ta mới được sự tự do khỏi quyền lực của tội lỗi, của dục vọng con người, và cuối cùng được tự do khỏi sự chết đời đời trong hỏa ngục.

Phúc Âm không bao giờ khắt khe và cũng không bao giờ làm cho chúng ta mất tự do khi chỉ dạy chúng ta tiếp nhận Chúa Cứu Thế và trở về với Thượng Đế.  Như con cá đã lỡ lầm nhảy ra khỏi nước và cần phải trở về với nước mới sống được, chúng ta cũng phải được Chúa tiếp nhận chúng ta trở về môi trường thánh thiện của Thượng Đế để được sống tự do của Chân Lý.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top