Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Triệu Phú

Điện Thoại Phúc Âm: Triệu Phú

Triệu Phú

Hảng thông tấn UPI vừa đưa ra một vài con số thống kê đáng chú ý đó là trên toàn nước Mỹ, tiểu bang New York là nơi có nhiều nhà triệu phú nhất. New York có cả thảy 51,031 nhà triệu phú. Tại miền Tây, tiểu bang California đứng đầu với 33,681 nhà triệu phú, kế đó là tiểu bang Washington với 6,126 nhà triệu phú, Oregon với 2,376 nhà triệu phú và Hawaii với 2,077 nhà triệu phú. Tuy nhiên, tiểu bang Hawaii lại là nơi có tỷ lệ cao nhất về các nhà triệu phú, vì Hawaii chỉ có 800,000 dân mà đã có đến 2,077 nhà triệu phú, nghĩa là cứ 2,000 người là đã có 5 nhà triệu phú rồi, so với California thì cứ 2,000 người mới có 3 nhà triệu phú.

Theo người phát ngôn của một Ngân Hàng Tín Dụng ở New York, thì kể từ năm 1972 con số những nhà triệu phú tại nước Mỹ đã tăng lên 15%. Tuy nhiên, một triệu đô la hiện nay chỉ có giá trị bằng trên nửa triệu đô la vào những năm trước 1972.

Không ai là không muốn trở thành một nhà triệu phú, vì tục ngữ ta thường nói “có tiền mua tiên cũng được.” Tuy nhiên, đó chỉ là một cách nói mà người ta thường gọi là “khoa đại” chứ không thực sự có tiền thì muốn mua gì cũng được đâu.  Chẳng hạn như ai cũng biết tiền chưa chắc đã mua được hạnh phúc, sức khỏe, tình yêu, tình bạn hay tiếng thơm, v.v…

Chắc chắn hơn nữa, tiền không thể mua được sự sống. Con người khi đã già, đã đến tuổi chết thì dù có bao nhiêu triệu đi nữa cũng không có cách nào tránh cái chết được. Đó chỉ mới là sự sống của thân thể này mà thôi, chứ chưa nói đến sự sống vĩnh cửu bất diệt sau này.

Nhưng trong khi tiền không mua được thì đức tin lại có thể đem sự sống vĩnh cửu đến với chúng ta.  Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy rằng: “Đang khi chúng ta chết trong tội thì Chúa Cứu Thế Giê-Xu vì chúng ta chịu chết...” Chúa Cứu Thế Giê-Xu chịu chết vì tội lỗi của chúng ta để chúng ta được sự sống vĩnh cửu… Nhưng muốn được sự sống vĩnh cửu của Chúa, chúng ta phải có lòng tin vào Chúa và chấp nhận cái chết của Chúa Giê-Xu cho chính chúng ta.

Thiên Chúa dạy rằng Ngài ban cho mỗi chúng ta sự cứu rỗi một cách vô điều kiện, vì Chúa Cứu Thế Giê-Xu đã hoàn tất công tác chuộc tội cho chúng ta qua cái chết tình nguyện của Ngài rồi. Chúa Giê-Xu là Đấng hoàn toàn vô tội nhưng đã mang tất cả tội lỗi của nhân loại, và vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã bị chết.  Nhưng Chúa Giê-Xu đã sống lại để chứng minh quyền năng tối thượng của Ngài trong việc cứu chuộc chúng ta.

Bạn cũng như tôi đều muốn có nhiều tiền, muốn trở thành triệu phú.  Nhưng nhiều tiền đến mấy cũng không mua được sự cứu rỗi từ Thiên Chúa, vì Ngài không cần tiền và Ngài không chấp nhận của hối lộ.  Thiên Chúa chỉ muốn chúng ta đến với Ngài với tâm hồn ăn năn thống hối và tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-Xu.

Chúa Giê-Xu đã phán “Nếu một người được cả thiên hạ nhưng mất linh hồn thì có ích gì?”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top