Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Triết Gia Blaise Pascal

Điện Thoại Phúc Âm: Triết Gia Blaise Pascal

Triết Gia Blaise Pascal

Nhiều người trong chúng ta đều từng nghe đến tên ông Blaise Pascal, một triết gia Pháp vào thế kỷ thứ 17 kiêm văn sĩ, nhà toán học, nhà khoa học vật lý, và nhà sáng chế. Ông Pascal là người đã khám phá ra mối quan hệ trực tiếp giữa khí áp biểu và độ cao; ông ta cũng là người đầu tiên chế ra chiếc máy tính. Ông Pascal đã thiết lập hệ thống chuyên chở công cộng đầu tiên của thế giới tại Paris, và là người đã giải được hầu hết những bài toán khó nhất mà không người nào giải nổi. 

Nhưng điều đáng ca tụng Pascal hơn hết là tư tưởng của ông ta. Tư tưởng của Pascal đã được mọi người biết đến qua tác phẩm “Pensées.”  Ông cũng là người tài hoa bạc mệnh chết vào tuổi chưa đến 40, mặc dầu vậy, tên tuổi ông Pascal vẫn lưu danh hậu thế. 

Bốn năm trước khi qua đời, triết gia Pascal đã từng tiết lộ cho những người bạn của ông biết rằng ông đang chuẩn bị để xuất bản một tập luận thuyết biện hộ cho Cơ đốc giáo. Vì vậy, mà sau khi Pascal chết, người ta đã nghiên cứu và sắp xếp lại những tư tưởng chưa sắp thành hệ thống trong tác phẩm Pensées và tìm ra được những tư tưởng chính của Pascal như sau đây: Phần thứ nhất nói về sự khốn nạn của người không có Thượng Đế, và phần thứ hai nói về sự sung sướng của người có Thượng Đế.

Nói cách khác, triết gia Pascal muốn trình bày phần thứ nhất trong bản luận thuyết của ông là “nhân loại băng hoại và tình trạng băng hoại được chứng minh qua thế giới thiên nhiên.” Còn trong phần thứ hai, Pascal nhấn mạnh rằng “Có một vị cứu tinh cho nhân loại và Thánh-Kinh chứng minh điều đó.” Là một nhà toán học và khoa học, ông Pascal không cho rằng vũ trụ này chứng minh có Thượng Đế, nhưng vũ trụ là bằng chứng rõ rệt nhất của quyền năng sáng tạo của Thượng Đế. Quyền năng này đã tiềm tàng sẵn trong tâm hồn, lý trí, và đức tin của loài người. 

Ông Pascal cũng đã chứng minh rằng người là một sinh vật đầy dẫy dối trá sai lầm, ích kỷ, kiêu ngạo, yếu đuối, và điên rồ. Nhưng cũng theo triết gia Pascal, may mắn to lớn nhất cho con người là chính con người nhận thức được rằng mình khốn khổ. Từ chỗ nhận thức như vậy, nếu con người đặt mình trở lại dưới quyền năng tái tạo của Thượng Đế, qua đức tin đặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì con người sẽ đạt đến hạnh phúc thật.

Đối với ông Pascal, thì chỉ có người mới kinh nghiệm được tội lỗi là gì, và cũng vì lý do này, mà Chúa Giê-xu đã trở thành người để cảm thông và giải phóng loài người ra khỏi tội lỗi và quyền lực của tội lỗi. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thượng Đế mà cũng là người nên mới có thể cứu rỗi loài người, theo cách trình bày của triết gia Pascal trong tập tư tưởng Pensées.

Triết gia Pascal đã viết một câu bất hủ: “Loài người có khuynh hướng khước từ tôn giáo; loài người ghét tôn giáo và sợ tôn giáo có thể đúng và thật.”  Blaise Pascal không phải chỉ là một triết gia hay một nhà thần học mà thôi, ông còn là một nhà toán học và khoa học. Tư tưởng của Pascal thật đáng cho mỗi chúng ta ngày nay suy nghĩ. 

Điểm sau cùng về Pascal mà chúng ta cần biết là ông nói rằng con người có một nhu cầu lớn lao và một nỗi trống trải kinh khủng trong tâm hồn. Chỉ có Đấng Tạo Hóa mới đáp ứng được nhu cầu lớn lao và khỏa lấp được nỗi trống trải này của con người.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top