Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Điện Thoại Phúc Âm: Tin Và Yêu

Điện Thoại Phúc Âm: Tin Và Yêu

Tin Và Yêu

Nhà văn George Birmingham có kể lại rằng: khi còn là một tu sĩ trẻ tuổi và được bổ nhiệm đến dạy một trường nhỏ bên Ái-nhĩ-lan, mỗi năm một lần ông phải báo cáo cho tòa giám mục biết về kích thước của các lớp học trong trường ông đang dạy.

Hai năm đầu, ông làm báo cáo rất đầy đủ, nhưng đến năm thứ ba ông chỉ viết có một câu ngắn: Kích thước cũng giống như đã báo cáo hai lần trước. Cấp trên liền gởi giấy, nhắc ông phải làm báo cáo lại cho đầy đủ. Ông vâng lệnh, làm lại bản báo cáo, nhưng lần này ông khai kích thước lớn gấp đôi kích thước đã báo cáo trong hai năm trước.

Báo cáo gởi đi, nhưng không một ai thắc mắc tại sao các lớp học lại lớn gấp đôi như vậy.

Qua năm thứ tư, ông lại tăng kích thước gấp đôi năm vừa rồi, và cứ tiếp tục làm như vậy trong ba năm nữa, cứ mỗi năm lại tăng kích thước gấp đôi năm trước cho đến khi kích thước các lớp học ở một trường làng lại lớn bằng kích thước của đại giáo đường lớn nhứt nước Anh. Mặc dù vậy, chẳng có ai thắc mắc hay hỏi han gì cả.

Đến năm thứ tám, ông George Birmingham làm ngược lại và khai kích thước các lớp học chỉ bằng kích thước một cái va-li. Cũng như các lần trước, cấp trên không hề thắc mắc chi cả.

George Birmingham kết luận rằng: cấp trên buộc cấp dưới báo cáo để báo cáo, chứ chẳng ai để ý và cũng chẳng ai cần đến các báo cáo ấy cả.

Nhiều người thấy các tổ chức rườm rà, các giáo điều, giáo lệnh rất phức tạp của các tôn giáo, đã nghĩ rằng Đấng Tạo Hóa cũng rườm rà phức tạp như vậy. Nhưng thực ra, Đấng Tạo Hóa chẳng bao giờ đòi hỏi chúng ta phải cố gắng thực hiện những giáo điều hay lễ nghi phiền toái mà chỉ tóm tắt mạng lệnh của Ngài trong hai chữ “tin” và “yêu,” như được chép trong Thánh Kinh rằng: Thượng Đế dạy chúng ta phải tin Danh Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và phải yêu thương lẫn nhau.

Động từ “tin” được chính Chúa Cứu Thế nhắc lại nhiều lần, như khi Ngài phán rằng: “Ai tin Con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh viễn,” và “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh viễn.” Động từ “tin” của Thánh Kinh có một ý nghĩa rất dứt khoát. Chúng ta thường nghe người ta dùng chữ “tin” đồng nghĩa với các từ ngữ “nghĩ rằng,” “cho rằng,” như cách người ta thường nói: tôi tin rằng hôm nay trời sẽ mưa, tức là tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng hôm nay trời sẽ mưa. Đây không phải là ý nghĩa của động từ “tin” được dùng trong Thánh Kinh.

“Tin” theo ý nghĩa của Thánh Kinh, chẳng những đòi hỏi chúng ta đặt trọn hết cả tin tưởng, hết niềm tin mà cũng dạy chúng ta phải phó thác tất cả cho Đấng mình tin tưởng, cũng như một người quyết định vượt biển phải tin tưởng rằng chiếc tàu mình định đi sẽ đưa mình đến bến bờ, và phải bước hẳn lên tàu, chứ không thể một chân đứng trên tàu, một chân đứng trên bờ, hay hai chân đã bước lên tàu mà tay còn bu lại một cành cây hay một sợi dây buộc vào một cái trụ trên bờ.

Ngoài ra, động từ “tin” của Thánh Kinh còn dạy chúng ta phải tin Ai vì nếu tin không đúng đối tượng, đức tin chúng ta dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là cuồng tín. Ai đáng cho chúng ta tin tưởng và phó thác cuộc đời bằng Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng và đang cầm quyền trên cả vũ trụ nầy? Đấng Tạo Hóa chịu chết là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Thượng Đế Hiện Thân, đã vào đời và đã chịu chết để đền bù tội chúng ta, và chỉ mình Ngài là Đấng chúng ta có thể tin tưởng và phó thác trọn vẹn.

Thánh Kinh cũng dạy rằng: một khi đã đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế, chúng ta được Thượng Đế sinh lại làm con cái Ngài, và được Thượng Đế đặt trong lòng chúng ta bản tính yêu thương nhiệm mầu, để chúng ta kính yêu Thượng Đế và yêu thương đồng bào đồng loại. Thượng Đế chỉ dạy chúng ta phải “tin” và “yêu” chứ Ngài không hề đặt ra các luật lệ phiền toái nào cả.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top