Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Tin Tức

Điện Thoại Phúc Âm: Tin Tức

Tin Tức

Vào năm 1959, các công ty truyền hình Hoa-kỳ mướn cơ quan Roper cứ hai năm một lần, thăm dò dư luận của dân chúng, bằng cách đặt câu hỏi sau đây: “Ông hay bà nhờ nguồn tin nào mà biết được các tin tức quốc tế và quốc nội?”

Theo cuộc thăm dò mới nhất, thì có đến 64% dân chúng nhờ xem truyền hình (TV) mà biết được tin tức, 44% nhờ đọc báo chí, 18% nhờ nghe radio, 5% nhờ đọc các tạp chí, và 4% nhờ nói chuyện với bạn bè. Nếu cộng chung tất cả các con số này, thì tổng số lên đến 135%. Nhưng theo cơ quan Roper thì một số người vừa xem TV vừa đọc báo, hay vừa đọc báo vừa nghe radio, nên tổng số mới lên quá 100% như vậy.

Đặc biệt là trong số 64% nhờ xem TV mà biết tin tức, thì đa số lại chỉ coi chương trình tin tức cuối ngày của ba đài toàn quốc. Họ cho rằng chỉ cần coi chương trình ấy trong 30 phút đồng hồ là biết đủ tin tức khắp thế giới, nhưng ông Walter Cronkite, là xướng ngôn viên làm cho đài CBS suốt mấy chục năm và là người loan tin được tin cậy nhứt nước Mỹ, đã nói rằng: Nửa giờ tin tức trên TV chỉ bằng 3/4 một trang báo, và người ta không thể nào nhét 10 kí-lô tin tức vào một cái bao chỉ có thể chứa 1 kí-lô.

Tom Brokaw, xướng ngôn viên khác, của một chương trình tin tức cuối ngày cũng nói rằng: “Nhiều người Mỹ coi chương trình của chúng tôi là nguồn tin chính và duy nhất. Nhưng có điều đáng buồn là chúng tôi không thể nào làm tròn nhiệm vụ đó.”

Loan tin, dù bằng phương tiện TV, radio, báo chí được nhiều người cho là hoàn toàn khác biệt với tuyên truyền, vì trong khi tuyên truyền có dụng ý kiểm soát tin tức, kể cả việc cắt xén, sửa chữa, bóp méo mó tin tức, để cho thích hợp với quan điểm của người có quyền, thì việc loan tin không còn chính xác và vô tư.

Nhưng theo Walter Cronkite và Tom Brokaw thì những người loan tin, dù được dân chúng tin cậy đến đâu, cũng phải dùng phương pháp cắt xén các chi tiết. Đó là chưa nói đến việc loan tin này bỏ tin kia, loan tin cách nào để khỏi phương hại đến quốc gia, cũng như khỏi làm thiệt thòi cho đài v.v.

Trong cuộc sống ở trần gian tức là trong cõi đời tạm này, chúng ta phải biết tin tức quốc tế cũng như quốc nội, hoặc để mở mang tầm kiến thức hay kịp thời đối phó với những biến chuyển mới trong cuộc sống.

Trong cuộc sống của linh hồn bất diệt, tức là trong cõi đời đời, việc biết tin tức lại càng quan trọng triệu triệu lần hơn. Cũng như các tin tức ở trần gian, tin tức cho linh hồn đời đời cũng được chia làm hai loại tin: là tin dữ và tin lành, và cũng do nhiều nguồn tin loan ra. Nhưng có điểm đặc biệt là trong khi các nguồn tin tức của trần gian đều có thể lệch lạc, thì linh hồn chúng ta lại có một nguồn tin tức hoàn toàn chính xác, đáng cho chúng ta đặt tất cả tin tưởng.

Nguồn tin đó là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa, và là chân lý tuyệt đối. Tin dữ của Thượng Đế tóm tắt chỉ hai câu là “Tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang của Thượng Đế,” và “linh hồn nào phạm tội thì phải chết.” Hai câu này rất rõ rệt không cần giải thích, vì ai cũng đã biết tin dữ của Thượng Để áp dụng cho toàn thể nhân loại. Nhưng vì Thượng Đế là tình thương, nên cũng đã loan tin mừng, tức là Phúc Âm của Ngài như sau: “Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xuống trần gian để cứu vớt người tội lỗi. Đây là lời trung thực đáng được mọi người tin nhận.”

Trong khi tin dữ của Thượng Đế áp dụng cho tất cả mọi người không phân biệt màu da, tiếng nói, tuổi tác hay trình độ học vấn, thì tin mừng của Thượng Đế cũng áp dụng cho mọi người.

Chỉ có điều khác biệt là người nào muốn được hưởng tin mừng của Thượng Đế, tức là muốn được Chúa cứu độ, phải thỏa mãn hai điều kiện trong tin mừng của Ngài. Điều kiện thứ nhất là: Người tội lỗi; điều kiện thứ hai là tin nhận. Chúng ta không cần làm gì cả cũng đủ để thỏa mãn điều kiện thứ nhất, vì chúng ta đều có tội với Thượng Đế. Bây giờ chúng ta chỉ cần thỏa mãn điều kiện thứ hai là “tin nhận.” Tin nhận tức là tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Cứu Thế, vào công ơn cứu chuộc Ngài đã thực hiện qua cái chết của Ngài trên thập tự giá, và tiếp nhận Chúa vào lòng làm chủ đời sống mình.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top