Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Thưởng Phạt Công Minh

Điện Thoại Phúc Âm: Thưởng Phạt Công Minh

Thưởng Phạt Công Minh

Một ông tài xế xe đò Greyhound đã 53 tuổi.  Một hôm đang lái chuyến xe chạy từ Chicago  đến Cleveland thình lình nghe tiếng quát “Đưa tay lên!  Mọi người theo lệnh tôi!” Ông tài xế biết ngay xe đò của ông bị đạo tặc cướp, một vụ cướp xe đó rất táo bạo.  Nhưng khi tên đạo tặc không để ý, ông tài xế mở máy CB, là máy radio thâu phát để kêu cảnh sát đến bắt. 32 hành khách trên xe đò rối rít cám ơn ông tài xế, còn ông cũng thấy vui vì vừa giúp ích cho người khác, vừa hi vọng mình sẽ được hãng thăng thưởng.  Ít hôm sau, ông nhận được giấy không phải là giấy thưởng nhưng là giấy phạt phải nghỉ 10 ngày không lương, vì đã vi phạm lệnh cấm dùng máy CB trên xe đò.

Nghe câu chuyện này, ai cũng chê hãng xe đò không linh động, thưởng phạt không công minh, người đáng được thưởng lại bị phạt.  Trên nguyên tắc, ai cũng muốn thưởng nhưng trong thực tế lại là chuyện khác.

Riêng đối với bản thân, chúng ta thường chỉ thích được thưởng, dù không đáng được, và ngược lại chúng ta không bao giờ muốn mình bị phạt, dù có khi đã lầm lỗi.

Đối với Thượng Đế, thưởng và phạt cũng là hai điều rất quan trọng trong luật pháp của Ngài.  Loài người thường thưởng phạt không công minh, vì loài người thiên vị lệch lạc và thiếu sáng suốt, nhưng Thượng Đế là Đấng Công Minh tuyệt đối không bao giờ thiên vị một ai.  Thượng Đế cũng là Đấng Toàn Tri, biết tất cả mọi điều, và là Đấng Toàn Năng làm được mọi việc.

Đến ngày tận thế, Thượng Đế sẽ thiết lập một tòa án để xét xử toàn thể nhân loại, và chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Thượng Đế Ngôi Hai sẽ ngồi ghế chánh án, theo lời Chúa phán rằng: “Khi Ta quang vinh trở lại địa cầu với tất cả các thiên sứ thánh, Ta sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển.  Tất cả các dân tộc sẽ tập họp trước mặt Ta.  Ta sẽ phán chia họ làm hai, như người chăn chia chiên với dê, sắp người công chính đứng bên phải, và người gian ác bên trái.  Ta sẽ bảo nhóm người bên phải: Những người được Cha Ta ban phúc, hãy vào hưởng cơ nghiệp đã chuẩn bị cho các con từ khi sáng tạo trời đất!  Vì lúc Ta đói, các con cho Ta ăn, Ta khát các con cho Ta uống; Ta tỵ nạn, các con tiếp rước Ta về nhà; Ta rách rưới trần truồng, các con mặc áo cho Ta; Ta đau yếu và bị tù, các con thăm viếng Ta.  Lúc ấy những người công chính sẽ ngạc nhiên: Thưa Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà mời ăn, thấy Chúa khát mà mời uống đâu? hoặc gặp Chúa tỵ nạn mà tiếp đãi, thấy Chúa rách rưới mà mặc áo, hay biết Chúa đau ốm và bị tù mà thăm viếng đâu? Ta sẽ giải thích: Các con tiếp đãi anh em Ta, tức là tiếp đãi Ta!  Ta cũng sẽ bảo nhóm người bên trái: Những người gian ác đáng nguyền rũa kia! Đi ngay vào lò lửa không hề tắt dành cho Sa-tan và các quỷ sứ!  Vì Ta đói các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát các ngươi không Ta uống; Ta tỵ nạn, các ngươi không tiếp đón Ta; Ta rách rưới, các ngươi không mặc cho Ta; Ta đau ốm và bị tù, các ngươi không thăm viếng Ta! Họ sẽ thắc mắc: “Thưa Chúa, chúng con có bao giờ thấy Chúa đói khát đâu? Có bao giờ thấy Chúa tỵ nạn, rách rưới, đau ốm hay bị giam cầm đâu mà săn sóc giúp đỡ!  Ta sẽ giải đáp: “Các ngươi từ chối không cứu giúp một anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là các ngươi khước từ Ta!”

Những người được Thượng Đế kể là công chính và được đứng bên phải để vào thiên đàng hưởng hạnh phúc đời đời không phải là nhờ những việc công đức họ đã làm mà được Chúa chấm công.  Thánh Kinh quả quyết rằng: “Tất cả mọi người đều đã phạm tội thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang thánh thiện của Thượng Đế.”  Như vậy, tất cả mọi người đều đáng bị Thượng Đế kể là gian ác cả, nhưng Thánh Kinh cũng chép rằng: Thượng Đế đã làm cho Chúa Cứu Thế là Đấng Vô Tội trở nên tội lỗi vì chúng ta, để chúng ta nhờ Chúa mà trở nên người công chính thánh thiện trước mặt Thượng Đế.

Chúng ta có thể được Thượng Đế coi là công chính thánh thiện nếu chúng ta lấy đức tin chân thành, nhìn xem Chúa Cứu Thế trên thập tự giá, là nơi Chúa đã lãnh lấy tất cả tội lỗi chúng ta để chịu chết.  Nhờ cái chết của Chúa Cứu Thế, tội lỗi chúng ta đã bị Thượng Đế hình phạt, và chúng ta được Thượng Đế tiếp nhận trong địa vị của Chúa Cứu Thế.  Chúng tôi ước mong tất cả quí vị đã theo dõi chương trình Điện Thoại Phúc Âm này đều tiếp nhận Chúa, để khi gặp Chúa quí vị được nghe tiếng Chúa phán rằng: “Hãy vào hưởng cơ nghiệp đã chuẩn bị cho các con từ khi sáng tạo trời đất!”

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top