Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thượng Đế Yêu Tôi Như Thế Nào?

Điện Thoại Phúc Âm: Thượng Đế Yêu Tôi Như Thế Nào?

Thượng Đế Yêu Tôi Như Thế Nào?

Khi mổ xẻ phân tích một vấn đề, nhiều người thường áp dụng phương pháp 5-W của người Anh.  Người ta gọi phương pháp  này là phương pháp 5-W.  Vì phải đặt 5 câu hỏi với những chữ có phụ âm W, gồm có chữ When (khi nào), Where (ở đâu), Who (ai), Why (tại sao), và How (cách nào hay như thế nào).  Nếu vấn đề quá phức tạp người ta còn có thể đặt câu hỏi phụ như How much (bao nhiêu) How long (bao lâu), How far (bao xa), v.v…

Tầm qua trọng của mỗi câu hỏi thường tùy thuộc vào vấn đề, như có vấn đề phải chú ý đến câu hỏi When (khi nào), nhiều hơn, cũng có vấn đề phải đặt nặng câu hỏi Who (ai).  Nhưng nói chúng thì hai câu hỏi Why (tại sao), và How (cách nào hay như thế nào) thường được dùng hơn cả, và nhờ biết đặt câu hỏi như thế mà loài người đã khám phá ra nhiều điều quan trọng.  Như khi hỏi: Tại sao khi rơi xuống nước có vật chìm nhanh có vật chìm chậm, có vật khác lại không chìm mà Archimede đã tìm ra nguyên lý archimede; khi hỏi tại sao quả táo trên cây lại rơi xuống đất chứ không rơi ngược lên trời, bác học Newton đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn.

Khi đề cập đến Phúc Âm, có nhiều vấn đề chúng ta cũng có thể giải quyết cách đặt câu hỏi tại sao?   Như câu: Tại sao Thượng Đế Ngôi Hai là Chúa Cứu Thế phải vào đời, chịu chết trên thập tự giá?  Câu trả lời là: Vì loài người phản nghịch Thượng Đế càng ngày càng chìm sâu vào biển tội, không thể tự sức mình trở về với Thượng Đế nên Thượng Đế đã đến với loài người; Vì các công đức của loài người dù cao đẹp đến đâu cũng chỉ tương đối và bất toàn, nên Chúa Cứu Thế phải chịu chết, lấy huyết Ngài mở con đường phục hòa để đem chúng ta về với Thượng Đế.

Nhưng nếu chúng ta hỏi:  Tại sao Thượng Đế lại yêu thương những con người tội lỗi như chúng ta, thì chúng ta phải dừng lại không biết làm sao để trả lời.  Tác giả Thi Thiên trong Thánh Kinh cũng thắc mắc không hiểu tại sao Thượng Đế lại yêu thương nhân loại nên đã hỏi:  “Loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng?”  Nói cách nôm na, thì câu này có nghĩa là:  Thượng Đế quá vĩ đại vinh hiển tại sao lại để ý đến những con người nhỏ bé tội lỗi sống trên quả địa cầu bằng hạt bụi trong vũ trụ mênh mông này.

Khi đề cập đến lãnh vực tình cảm giữa con người với nhau, chúng ta thường nói: tình yêu là mù quáng, tình yêu không có lý do, tình yêu không thể hỏi tại sao, như người Pháp nói: con tim có những lý do mà lý trí không biết được.  Tình yêu của Thượng Đế dành cho loài người chúng ta quá bao la, trí óc chúng ta không giải thích được, nhưng chắc chắn tình yêu ấy không bao giờ mù quáng.  Muốn thấy rõ tính cách không mù quáng của tình yêu Thượng Đế, chúng ta cần phải đặt câu hỏi: “Thượng Đế yêu tôi như thế nào?”

Thánh Kinh chép rằng:  Thượng đế đã trả giá rất cao để cứu chuộc anh em khỏi nếp sống lầm lạc của tổ tiên, không phải trả giá bằng bạc vàng dễ mất, mau hư nhưng bằng huyết báu của Chúa Cứu Thế, Chiên Con vô tội không tỳ vết của Thượng Đế.  Trước khi sáng tạo vũ trụ, Thượng Đế đã dành sẵn Con Ngài cho mục đích ấy… Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi.

Mấy câu Thánh Kinh này giải thích rằng Thượng Đế yêu thương chúng ta cách vô điều kiện, yêu chúng ta khi chúng ta còn là con người tội lỗi không xứng đáng với tình yêu của Ngài, nhưng đồng thời Ngài cũng yêu cách sáng suốt, vì đã chuẩn bị kế hoạch cứu rỗi chúng ta bằng cách dành sẵn Chúa Cứu Thế để vào đời, chịu chết thay thế chúng ta và đổ huyết quý báu của Ngài để rửa sạch tội lỗi chúng ta.

Có lẽ chúng ta không bao giờ nên đặt câu hỏi:  Tại sao Thượng Đế yêu thương tôi, vì càng hỏi câu ấy chúng ta càng thấy mình không có gì xứng đáng để được Chúa yêu.  Nhưng khi hỏi Thượng Đế yêu tôi như thế nào, chúng ta được thấy rõ thập tự giá là nơi Con Thượng Đế đã xả thân đền tội chúng ta.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top