Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Liên Hệ Giữa Thượng Đế và Loài Người

Điện Thoại Phúc Âm: Liên Hệ Giữa Thượng Đế và Loài Người

 

Liên Hệ Giữa Thượng Đế và Loài Người

Quả địa cầu chúng ta đang sống đây hoàn toàn tùy thuộc vào mặt trời.  Đó là một sự kiện ai cũng biết cả.  Các nhà thiên văn học còn tiên đoán rằng khi mặt trời già cỗi như các ngôi sao khác vì mặt trời cũng là một ngôi sao, quả đất có thể bị đốt cháy hay trở thành một hành tinh lạnh ngắt.  Vì theo họ thì mặt trời có thể nguội lại và không cung cấp đầy đủ hơi nóng để sưỡi quả đất nữa, hay mặt trời có thể tăng thể tích gấp trăm ngàn lần và nuốt trọn quả đất như một đám cháy lớn nuốt một túp lều tranh.

Sự kiện quả đất tùy thuộc vào mặt trời nhắc cho chúng ta ba trường hợp có thể xảy ra.  Thứ nhất, nếu quỹ đạo của quả đất thay đổi và trở thành nhỏ hơn, tức là quả đất bị kéo đến gần mặt trời hơn, chẳng những các băng sơn ở hai vùng Bắc cực và Nam cực tan chảy hết làm tăng cao mực nước các đại dương và làm ngập lụt hầu hết vùng đồng bằng trên mặt đất, mà sức nóng của mặt trời cũng có thể giết hại hầu hết các loài sinh vật.  Thứ nhì, nếu quỹ đạo của quả đất trở thành lớn hơn và quả đất lui ra xa mặt trời hơn, quả đất có thể trở thành một quả cầu lạnh ngắt phủ toàn nước đá.  Thứ ba, nếu vì một lý do nào đó, quả địa cầu tách rời ra khỏi quỹ đạo vòng quanh mặt trời, nó sẽ rơi vào không gian vô tận như vào một cái hố không đáy.

Chúng ta chỉ đưa ra các giả thuyết ấy để nói rằng quả đất và mọi sinh vật trên quả đất có liên hệ mật thiết với mặt trời, chứ Thánh Kinh là Lời của Thượng Đế bảo đảm rằng Thượng Đế lúc nào cũng cầm quyền tối cao trên vũ trụ và không một việc nào xảy ra cho quả đất nếu không được Thượng Đế cho phép, như lời được chép trong Thi Thiên 103 rằng: “Thượng Đế đã lập ngai Ngài trên các từng trời, Nước Ngài cai trị trên muôn vật”.

Mặt trời dù thiết yếu cho quả đất như vậy, cũng chỉ là một ngôi sao nằm trong đội hình các tinh tú, các thiên hà, mà Thánh Kinh gọi là “cơ binh của Thượng Đế”, và Thượng Đế bảo chúng ta rằng: “Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy.  Ấy là Thượng Đế, Đấng đã khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Thượng Đế lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao”.

Khi nghĩ đến sự kiện quả đất tùy thuộc vào mặt trời, sự kiện con người chúng ta và toàn thể vũ trụ tùy thuộc vào Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi có một số người tự cho rằng họ có thể “độc lập”, không cần tùy thuộc vào Thượng Đế.  Theo lập luận của những người này thì: tôi có khả năng, tôi có tự trọng, tôi có thể tự tu tự sửa để thành vị thần này, vị thần nọ, chứ cần gì phải tùy thuộc vào Thượng Đế?

Giả sử quả đất biết nói và nói với mặt trời một câu tương tự: “Tôi là quả đất, tôi muốn tự do, không cần tùy thuộc vào mặt trời”, chắc mặt trời sẽ từ tốn khuyên bảo: quả đất ơi, đừng có nói dại.  Nhờ xoay trên quỹ đạo chung quanh ta, ngươi được hưởng hơi ấm và ánh nắng đem lại cho ngươi sự sống, còn nếu ngươi nhất quyết tách rời ra khỏi ta thì ta không cản ngăn, nhưng nếu nhớ số phận đen tối kinh khiếp đang chờ đợi ngươi”.

Ai nói mình muốn tự do, không nhờ cậy không tùy thuộc Thượng Đế, cũng có quyền tự do lựa chọn, vì khi tạo dựng loài người Thượng Đế đã ban quyền tự do thiêng liêng ấy cho con người.  Nhưng Thượng Đế không muốn ai, vì lý do nầy hay lý do khác, mà cố tình khước từ tình yêu của Ngài, nên Ngài đã xuống trần, làm người, sống với con người, dạy cho loài người biết chân lý của Thượng Đế: “Thượng Đế làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên.  Nước của Thượng Đế là nước còn đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến mãi mãi.  Thượng Đế nâng đỡ mọi người sa ngã, sửa ngay lại mọi người cong khom.  Con mắt muôn vật đều ngữa trông Thượng Đế, Ngài ban cho chúng thức ăn đúng thì, Thượng Đế sè tay ra, làm thỏa nguyện mọi loài sống”.

Mối liên hệ giữa Thượng Đế với con người chúng ta là mối liên hệ sống chết vì nếu mối liên hệ đó bị gián đoạn, chúng ta sẽ như quả đất tách rời khỏi quỹ đạo quanh mặt trời.  Nhưng quan trọng hơn cả là mối liên hệ tình yêu giữa Thượng Đế và nhân loại, “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh viễn.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top